Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinná maturita z matematiky zatím jen pro gymnázia a lycea

Koncem uplynulého roku, konkrétně 27. prosince 2016, vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Podle tohoto nařízení bude matematika povinným maturitním předmětem zatím jen pro žáky gymnázií a lyceí, kteří budou maturitní zkoušku skládat ve školním roce 2020/2021 a později. O tom, zda bude maturita z matematiky povinná i na dalších typech škol, bude vláda znovu jednat v únoru 2017.

Povinnou maturitu z matematiky zavádí do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona, novela č. 178/2016 Sb., která ve Sbírce zákonů vyšla počátkem června 2016 (o novele jsme psali v tomto článku). Změna § 78 školského zákona týkající se povinné maturitní zkoušky z předmětu matematika ale nabude účinnosti až 1. listopadu 2020. Novelou se navíc doplňuje odstavec, podle kterého nebude maturita z matematiky povinná pro všechny obory vzdělání, ale jen pro ty, které stanoví vláda svým nařízením. Novinka se podle přechodných ustanovení novely bude týkat žáků, kteří budou maturovat až po 30. září 2020.
Na konci roku 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů příslušné nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Nařízení mělo původně zahrnovat i některé odborné školy, nakonec jsou ale v seznamu uvedena jen lycea a gymnázia. Nástup povinné maturity z matematiky tak zřejmě proběhne nejméně ve dvou fázích. V rámci 1. fáze budou mít od školního roku 2020/2021 tuto povinnost studenti oborů vzdělání 78 (lycea) a 79 (gymnázia). O další fázi by vláda měla jednat v únoru 2017 a probíhat by měla zřejmě od roku 2021/2022 či 2022/2023. Ani v budoucnu by se ale povinná maturita z matematiky neměla týkat studentů zdravotnických oborů, oborů sociální péče a uměleckých oborů.

Obory vzdělání, v nichž bude od školního roku 2020/2021 matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky (příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.):
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:
 1. 78-42-M/01 Technické lyceum
 2. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 3. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 4. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 5. 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
 6. 78-42-M/06 Kombinované lyceum
 7. 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K:
 1. 79-41-K/41 Gymnázium
 2. 79-41-K/61 Gymnázium
 3. 79-41 -K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
 4. 79-41-K/81 Gymnázium
 5. 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 6. 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou
 7. 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou
 8. 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.