Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodejní doba o svátcích

O nadcházejících vánočních svátcích bude letos poprvé otevírací doba velkých obchodů regulovaná zákonem. Obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních se budou muset podřídit zákonu č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a své prodejny o prvním a druhém svátku vánočním uzavřít. Zavřeno bude i na Nový rok. O Štědrém dnu pak budou velké obchody otevřené maximálně do 12,00 hodin.

Zcela nový zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vyšel ve Sbírce zákonů 20. července 2016 a účinnosti nabyl prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. října 2016. Poprvé byl zákon aplikován letos o státním svátku 28. října. Zákon č. 223/2016 Sb. nařizuje zavření obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních v těchto sedmi dnech v roce: 1. leden, Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosinec. Omezena je také prodejní doba na Štědrý den, kdy budou muset být obchody zavřené od 12,00 hodin do 24,00 hodin. Výjimku z povinnosti uzavřít prodejny dostaly lékárny a čerpací stanice a dále také obchody na letištích, v nemocnicích a na nádražích, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy. Podle § 2 zákona č. 223/2016 Sb. se omezení prodejní doby vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a také na provozy určené ke sběru a výkupu odpadů, a to ve všech případech, tedy i pokud je prodejní nebo výkupní plocha menší než 200 metrů čtverečních.
Za nedodržení zákazu prodeje o výše uvedených svátcích bude možné uložit pokutu až do výše 1 milionu korun, pokud by se takový správní delikt opakoval, může být pokuta zvýšena až na 5 milionů korun. Podle § 3 odst. 3 zákona je dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce (ČOI), jejíž inspektoři budou kontrolovat dodržování zákazu prodeje v terénu. ČOI již dříve upozornila, že nebude tolerovat účelové obcházení zákona a na svých webových stránkách zveřejnila výklad a upřesnění některých konkrétních pojmů, jako např. velikost prodejní plochy, prodej zboží, výdej zboží apod.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.