Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v registru vozidel

Ministerstvo dopravy tento týden ve své tiskové zprávě upozorňuje, že 1. června 2017 nabude účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Díky novele nebudou muset motoristé vyřizovat změny v registru vozidel jen na úřadech v místě bydliště či sídla firmy. Již od začátku června bude možné provést změny na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. června 2017. Hlavní změnou, kterou novela přináší, je ulehčení zápisu změn v registru vozidel. V současné době probíhá převod vozidla podle principu "Jedna žádost - jedna návštěva - jeden úřad". To v praxi znamená, že změna vlastníka probíhá pomocí jednoho formuláře při jedné návštěvě registru, a to v místě bydliště původního provozovatele (prodávajícího), přesněji řečeno na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla. Na úřad se dostaví společně prodávající i kupující nebo jen jeden z nich s plnou mocí druhého, případně mohou oba účastníci zmocnit třetí osobu. Tato pravidla zavedla novela č. 239/2013 Sb. k 1. lednu 2015 (psali jsme např. zde).
Od 1. června 2017, až nabude účinnosti novela č. 63/2017 Sb., bude možné navštívit registr vozidel v místě, které vlastníkovi auta nejvíce vyhovuje. Změnu vlastníka, odhlášení či vyřazení vozidla bude možné provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Na návrh hospodářského výboru bylo také do novely vloženo ustanovení, které stanoví, že pokud prodávající nebo kupující neposkytne součinnost při převodu vozidla, bude moci úřad tuto změnu zapsat na žádost druhé strany, tedy nového nebo původního vlastníka. Novela zjednodušuje i registraci veteránů.
Výrobci by na základě novely č. 63/2017 Sb. nově měli na víčko od palivové nádrže nebo do jeho okolí umisťovat údaje o pohonných hmotách nebo alternativním palivu, na které auto jezdí. Stejné údaje budou muset být vyvěšeny v blízkosti nabízených vozidel ve všech prodejních místech. Novela se zabývá i nedovolenými úpravami vozidel. Např. při odstranění filtru pevných částic z dieselového motoru bude muset autoservis povinně písemně upozornit provozovatele, že vozidlo tím ztrácí technickou způsobilost k provozu. Upozornění na nezpůsobilost k provozu bude muset být i součástí inzerátů.
Ministerstvo dopravy získává novelou č. 63/2017 Sb. oprávnění poskytnout údaje o provozovatelích vozidel výrobcům aut nebo jejich autorizovaným zástupcům, a to v případech, kdy zjistí závady a rozhodnou se auta svolat ke kontrole. Získaná data nebude smět výrobce nebo jeho zástupce použít k jinému účelu. Novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, také stanovuje podmínky, za kterých budou moci krajské úřady udělit licenci novým provozovatelům STK.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.