Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EET: Kompenzační sleva na dani

Od dnešního dne přibližně 40 tisíc podnikatelů začne evidovat tržby. Startuje první fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se týká ubytovacích a stravovacích služeb. Jako kompenzaci nákladů na pořízení potřebných zařízení umožňujících elektronickou evidenci si budou moci podnikající fyzické osoby jednorázově odečíst z daně z příjmů 5 tisíc korun.

Kompenzační sleva na dani je do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vložena novelou č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. V zákoně o daních z příjmů od dnešního dne, tedy od 1. prosince 2016, přibude nový § 35bc nazvaný Sleva na evidenci tržeb. Podle nového § 35bc si podnikatel (fyzická osoba) bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za to zdaňovací období, ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5 tisíc korun, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
Plnou částku 5 tisíc korun si tedy mohou odečíst podnikatelé, u nichž částka 15 % ze základu daně (obvykle jde o vypočtenou daň z příjmů) je vyšší než 29 840 korun. Pokud je tato částka nižší, pak si poplatník může odečíst jen rozdíl mezi touto částkou 15 % dílčího základu daně (vypočtenou daní) a základní slevou na poplatníka, která nyní činí 24 840 korun. Sleva je vázána na osobu poplatníka, lze ji tedy odečíst jen jednou bez ohledu např. na počet provozoven. Slevu také nelze převést do dalšího zdaňovacího období.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.