Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EET: Spuštění první fáze

Od příštího týdne, konkrétně od 1. prosince 2016, bude spuštěna první fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb. Už od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje a od 1. listopadu 2016 byl spuštěn testovací provoz elektronické evidence tržeb. Od příštího týdne tak první skupina podnikatelů začne evidovat své tržby a povinně vydávat zákazníkům účtenky s unikátním kódem.

Zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů již v dubnu, účinnosti nabude 1. prosince 2016. A hned ode dne nabytí účinnosti zákona vznikne první skupině podnikatelů povinnost evidovat své tržby. Další skupiny podnikatelů se postupně do systému zapojí ve třech dalších fázích - o rozfázování celého procesu jsme psali v tomto článku.
První fáze se týká všech fyzických i právnických osob podnikajících v oblasti stravovacích nebo ubytovacích služeb. K upřesnění služeb, které do první fáze EET spadají, jsme publikovali samostatný článek. Evidovat se budou tržby, které zakládají rozhodný příjem a zároveň jsou přijaté v hotovosti, platebními kartami, šeky, stravenkami a dalšími podobnými formami plateb. EET se nebude týkat bezhotovostních plateb z účtu na účet. Pokud bude mít podnikatel pochybnost, zda tržba podléhá evidenci, může využít institutu závazného posouzení, o němž jsme psali v tomto článku.
Ještě před zahájením samotné elektronické evidence tržeb musí podnikatelé požádat o autentizační údaje, které jim umožní přihlašovat se na portál správce daně (§ 13 zákona o evidenci tržeb). O autentizační údaje je možné žádat již od 1. září 2016 osobně u správce daně nebo elektronicky s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky. Následně musí podnikatel oznámit údaje o svých provozovnách, aby každá provozovna mohla obdržet své identifikační číslo, které bude uváděno na účtence (§ 17 zákona). Po získání autentizačních údajů obdrží podnikatelé certifikáty (§ 15 zákona), které musí nainstalovat do pokladních zařízení (pokladen, počítačů, tabletů...). S autentizačními údaji a certifikáty musí podnikatelé nakládat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Od 1. listopadu 2016 byl spuštěn pilotní provoz celého systému, do kterého se mohou podnikatelé přihlásit dobrovolně ještě před spuštěním příslušné fáze EET, tedy ještě dříve, než pro ně nastane povinnost evidovat tržby podle zákona. K dnešnímu dni se do zkušebního provozu přihlásilo přes 12 tisíc podnikatelů, kteří odeslali více než 3,5 milionu účtenek.
Informace o EET najdete v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, dále pak na speciálním portálu Finanční správy www.etrzby.cz a také v podrobném metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který připravilo Generální finanční ředitelství.

Postupné zapojení oborů činností do EET:
Obor podnikáníKlasifikace NACEPovinnost EET od
hotely a restauracekódy 55 a 561.12. 2016
maloobchod a velkoobchodkódy 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 471. 3. 2017
ostatníkódy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 56 – tržby z dodání zboží, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98 a 991. 3. 2018
vybraní řemeslnícikódy 13, 14, 15, 16, 17, 20.4, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 43, 95 a 961. 6. 2018

Zdroje informací:
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb
www.etrzby.cz

Související články:
Elektronická evidence tržeb
EET: První fáze - upřesnění
EET: Institut závazného posouzení

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.