Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

První novela ZOK

Již zítra 14. ledna 2017 nabude účinnosti historicky první novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákona o obchodních korporacích (ZOK). Novela č. 458/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 30. prosince 2016 a účinnosti nabývá patnáctým dnem po vyhlášení. Novelou č. 458/2016 Sb. se částečně obnovuje právo zaměstnanců na zastoupení v radách firem.

V současné době je zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách povinné jen u státních podniků. V ostatních obchodních společnostech bylo povinné zastoupení zaměstnanců v radách zrušeno k 1. lednu 2014 s účinností nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Původní sociálnědemokratický návrh novely č. 458/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 90/2012 Sb. počítal s obnovením práva zaměstnanců na účast v radách podniků zaměstnávajících více než 50 lidí. Poslanecká sněmovna ale nakonec podpořila pozměňovací návrh Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), podle kterého se povinnost má zavést jen pro podniky, které zaměstnávají více než 500 lidí. Zaměstnanci budou mít podle novely č. 458/2016 Sb. právo obsadit jednu třetinu míst v dozorčí radě, další dvě třetiny by volila valná hromada. Ve společnostech, které nemají dozorčí radu, budou mít zaměstnanci nárok na zastoupení ve správní radě.
Společnosti s více než 500 zaměstnanci nyní budou muset upravit stanovy a převolit dozorčí rady, a to do dvou let od nabytí účinnosti novely č. 458/2016 Sb., tedy do 14. ledna 2019.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.