Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Vyhláškou se stanovují podrobnosti jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které jsou od tohoto školního roku povinné pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Přílohou vyhlášky č. 353/2016 Sb. je vzor zápisového lístku.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy přinesla do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona, novela č. 178/2016 Sb., o níž jsme psali v tomto samostatném článku. Jednotná přijímací zkouška je od tohoto školního roku 2016/2017 povinná pro všechny maturitní obory, nástavbová studia a sportovní gymnázia. Výjimku mají pouze maturitní obory, ve kterých se při přijímacím řízení koná i talentová zkouška, a také obory zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se koná formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky, test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.
Žáci mohou podávat přihlášky maximálně na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy. Co všechno musí přihláška obsahovat, stanoví § 1 nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Přihlášky musí žáci podat vždy do 1. března. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování, hodnocení a bezplatné rozeslání výsledků testů školám zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Střední školy mohou kromě jednotných zkoušek vypsat ještě vlastní přijímací zkoušku. Výsledky jednotných zkoušek ale musí podle § 60d školského zákona tvořit nejméně 60 % celkového hodnocení uchazeče, v případě sportovních gymnázií pak nejméně 40 %. Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro víceletá gymnázia a pro zkoušky do čtyřletých oborů. Termíny pro konání jednotných zkoušek v roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství Sdělením ze dne 5. září 2016 takto:
Řádné termíny
1. termín12. dubna 2017pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
18. dubna 2017pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín19. dubna 2017pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
20. dubna 2017pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny
1. termín11. května 2017pro všechny obory
2. termín12. května 2017pro všechny obory

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, podrobně upravuje průběh jednotných přijímacích zkoušek na střední školy od podání přihlášky až po odevzdání zápisového lístku a případného odvolacího řízení. Vzor zápisového lístku tvoří přílohu vyhlášky. Vyhláškou č. 353/2016 Sb. se zcela ruší vyhláška č. 671/2004 Sb. včetně všech svých novel. Účinnosti vyhláška č. 353/2016 Sb. nabyla dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 31. října 2016.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.