Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší soud: Rozhodčí řízení

Problém rozhodčích doložek u úvěrových smluv řeší české soudy v poslední době stále častěji. Velký senát Nejvyššího soudu proto vydal sjednocující stanovisko, podle kterého jsou smlouvy od počátku neplatné, pokud neobsahují přesný způsob určení rozhodce. Stanovisko nejvyššího soudu je závazné pro všechny české obecné soudy.

Nejvyšší soud v odůvodnění svého stanoviska uvedl, že pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc (pro tento konkrétní případ), respektive konkrétní způsob jeho určení, ale v této souvislosti jen odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona a to podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Podle českého práva se smluvní strany mohou dohodnout, že spory vycházející ze smlouvy bude řešit rozhodce. Kromě rozhodčího soudu zřízeného při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ale v Česku působí mnoho dalších rozhodců a rozhodčích organizací. A pokud není ve smlouvě, respektive v její rozhodčí doložce, přesně uvedeno, jaký rozhodce bude spor řešit, může jít například o osobu přímo napojenou na úvěrovou firmu. V takovém případě pak pochopitelně vznikají pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti rozhodování. A protože podpisem rozhodčí doložky se spotřebitel často vzdává práva na řádný soud, jsou známy i případy, kdy kvůli drobnému pochybení v platbě rozhodce nechal obstavit veškeré příjmy dlužníka. Běžnou praxí úvěrových firem je, že ve smlouvě je pouze odkaz na vlastní rozhodčí řád. Ten už ale spotřebitel obvykle nečte a navíc bývá velmi dlouhý a plný složitých formulací. Spotřebitel tak nakonec netuší, že dal souhlas k tomu, že v případném sporu může rozhodovat kdokoliv, koho určí právě úvěrová firma.
Podle sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu musí být ve smlouvě jasně určeno, jak bude případný rozhodce vybrán. Informaci mluvčího Nejvyššího soudu Petra Knötiga najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.