Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Dne 11. května 2011 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení senátní novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Zákon, který umožňuje vyvlastňování pozemků, se bude nově vztahovat i na energetickou infrastrukturu a vodní díla.

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, předložila skupina poslanců v roce 2008 původně jako zákon o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35. Během legislativního procesu ve Sněmovně poslanci ale zákon přepracovali tak, že se vztahuje na veškerou dopravní infrastrukturu. 
Novela zákona, kterou předložil Poslanecké sněmovně Senát, umožňuje použít institut vyvlastnění na i na vodní a energetické stavby. Zákon se tedy opět přejmenovává, a to na zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela zákona umožní především rychlejší výstavbu vedení vysokého napětí z plánovaných reaktorů v Temelíně. Dále má novela usnadnit odkládanou stavbu jezů na Labi a budování protipovodňových opatření. 
Senátní novela zákona byla původně pro vládu nepřijatelná a Ministerstvo průmyslu ji doporučilo zamítnout. Poslanci však ve výborech vypracovali komplexní pozměňovací návrh, který nedostatky týkající se především spojování řízení a procesu EIA napravuje. U staveb vodní infrastruktury a jaderných elektráren nebude tedy možné spojit stavební a územní řízení, jak bylo původně navrženo.
Novela nyní putuje zpátky do Senátu a poté k podpisu prezidentovi republiky. Předpis nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.