Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Náhrada morální újmy

Hned dvě novely trestního řádu schválila Poslanecká sněmovna v jediný den v pátek 6. 5. 2011. O první novele týkající se práva veřejnosti na informace jsme již psali v předchozím článku. Druhá změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestního řádu řeší nárok obětí násilných trestných činů na náhradu morální a nemajetkové újmy.

Novela posiluje práva obětí trestných činů, které již nebudou muset kvůli náhradě morální újmy čekat na civilní soud. V současné době může v rámci trestního řízení získat oběť pouze náhradu majetkové újmy, v případě morální újmy se musí obrátit se zvláštní žádostí na civilní soud. Tím se celé řízení protahuje a navíc nové projednávání před civilním soudem může být pro oběť traumatizující. I z těchto důvodů dnes oběti trestných činů této možnosti v mnoha případech nevyužívají.
Podle schválené novely určí výši odškodnění za morální a nemajetkovou újmu soud nově již v trestním řízení. Pouze v případech, kdy by dokazování morální újmy mělo trestní řízení neúměrně prodlužovat, bude trestní soud odkazovat na civilní řízení. Pohledávky obětí také nově bude možné hradit ze zaplacených kaucí.

Na návrh ústavně právního výboru sněmovny byla do návrhu zákona dodatečně vložena pasáž novelizující zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, která reaguje na nedávný rozsudek Ústavního soudu. Ústavní soud před časem dospěl k závěru, že fakt, že podle českých zákonů nemají vězni možnost podat stížnost proti umístění do uzavřeného oddělení nebo do samovazby, odporuje Listině základních práv a svobod. Nově tedy budou i tato rozhodnutí podléhat soudnímu přezkumu.
Novela by po posouzení Senátem a prezidentem ČR měla začít platit prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.