Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zmírnění náhubkového zákona

Změnu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestního řádu schválili poslanci v pátek 6. 5. 2011. Novela umožní zveřejnit informace z trestního řízení, pokud si to vyžádá veřejný zájem. Mělo by dojít k vyvážení zájmu veřejnosti na informace s právem osoby na ochranu soukromí.

Cílem novely je zmírnit dopady tzv. náhubkového zákona. Jako náhubkový zákon byla označena novela trestního řádu č. 52/2009 Sb., která začala platit 1. 4. 2009 a mimo jiné zakázala novinářům informovat o obětech některých trestných činů. V současné době tak za zveřejnění totožnosti oběti trestného činu mladší 18 let nebo totožnosti poškozených, na kterých byl spáchán některý z trestných činů uvedených v zákoně, hrozí přísný trest. Nesmí se také zveřejňovat záznamy odposlechů a v přípravném řízení ani žádné údaje, na základě kterých by bylo možné identifikovat osobu zúčastněnou na trestném činu, ať už jde o pachatele, obviněného, oběť nebo svědka.
Nyní se ale nově bude posuzovat, zda nad zájmem na ochranu soukromí dotčené osoby nepřevažuje veřejný zájem na zveřejnění informace. I nadále zůstane zachována zvýšená ochrana zvlášť zranitelných obětí trestných činů, tedy např. dětí, ale mělo by se vždy posoudit, zda jde o důvodný případ. Konečné rozhodnutí o tom, zda veřejný zájem převažuje nad právem jednotlivce, by měl učinit soud. Nově tak bude možné zveřejnit některé závažné informace ze soudních spisů, příkladem může být přepis odposlechu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že osoba veřejně činná se dopustila trestné činnosti.
Zákon také v současnosti neřeší situaci, kdy oběť s nárokem na zvýšenou ochranu zemře. Novela definuje, kdo je v takovém případě oprávněn poskytnout souhlas se zveřejněním informací.
Novela, jež prošla Sněmovnou bez pozměňovacích návrhů, bude nyní předložena k posouzení senátorům. Platit by pak měla začít patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.