Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o dani z nemovitostí

Dalším ze zákonů vrácených Senátem, které na své poslední schůzi projednala Poslanecká sněmovna, je i drobná technická novela zákona o dani z nemovitostí. Podle předpisu nebudou od příštího roku zdaňovány tzv. plošné stavby daní ze staveb, ale pouze daní z pozemků.

V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, není v současné době jednoznačně stanoveno, zda stavba bez svislé nosné konstrukce (tzv. plošná stavba) podléhá dani z nemovitostí jako stavba nebo jako pozemek. V praxi se jedná například o manipulační plochy, některá parkoviště, plochy pro nakládání zboží a výstavní plochy.
Novelou se tato výkladová nejasnost zákona odstraňuje. Do § 7 zákona se doplňuje odstavec 4, který stanoví, že stavby zpevněných ploch pozemků nebudou předmětem daně ze staveb, i kdyby podmínky předmětu daně ze staveb fakticky splňovaly. Tyto stavby budou zdaněny zvláštní sazbou daně, a to jako zpevněná plocha pozemku.
Sazba daně za 1 m2 zpevněné plochy bude činit 1 korunu v případě využití pozemku sloužícího pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a 5 korun u ostatních podnikatelských činností.
Na zpevněné plochy pozemků se už nebude vztahovat případné zvýšení sazby daně koeficientem 1,5, protože tento koeficient může stanovit obec pouze pro stavby. Poplatníci však budou muset podat nové daňové přiznání, ve kterém přeřadí stavbou zpevněné plochy pozemku z daně ze staveb do daně z pozemků.
Senát novelu vrátil Sněmovně s pozměňovacím návrhem požadujícím navýšení sazeb o 1 Kč v obou kategoriích. Tedy na 2 Kč za 1 m2 zpevněné plochy v případě využití pozemku sloužícího pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a na 6 Kč u ostatních podnikatelských činností. Poslanecká sněmovna ale setrvala na svém původním návrhu a novela tak už čeká pouze na podpis prezidenta. Platit by měla od 1. 1. 2012.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.