Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela stavebního zákona

Jedním ze zákonů, u kterého včera 19. září 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna zamítavé stanovisko Senátu, je rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), jejímž cílem je především zjednodušit proces povolování staveb. Novela také upravuje institut tzv. autorizovaného inspektora a zvyšuje některé správní poplatky za stavební povolení.

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, by měla podle tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj přispět ke snížení administrativy na úseku územního plánování a zkrátit tak dobu při pořizování a vydávání územních plánů. Rozšiřuje se také účast veřejnosti při územním plánování. 
Podle ministra Jankovského (LIDEM) je jednou z nejdůležitějších změn v této novele i přispění k zásadě "jedna stavba, jeden úřad, jedno rozhodnutí". Některé kompetence ve stavebním řízení se tak přesouvají z obecných stavebních úřadů na obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností. 
Návrh zákona rozšiřuje okruh staveb, na které se nebude vyžadovat územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jedná se například o stavby na pozemcích rodinných domů jako je bazén, skleník, výměna technické infrastruktury nebo jednopodlažní nadzemní stavby.
Novela také více zprůhledňuje činnost tzv. autorizovaných inspektorů. Certifikát, který vydá autorizovaný inspektor, bude muset být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů tak, aby kdokoli mohl zjistit, že se bude stavba na území obce realizovat. Inspektor bude muset projednat záměr se všemi účastníky řízení. Ti se budou moci nově proti rozhodnutí autorizovaného inspektora odvolat. 
Předpis mění také čtrnáct dalších zákonů. Mezi nimi je i zákon č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se zvyšují některé poplatky za stavební povolení. Například poplatek za stavební povolení pro bytový dům s nejvýše třemi byty se zvyšuje z 300 korun na 1000 korun, poplatek za stavební povolení pro dům s více než třemi byty se zvyšuje z 1000 korun na 5000 korun.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.