Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o správních poplatcích

Senátoři tento týden schválili opravdu velmi stručnou změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Novela by od 1. září 2012 měla snížit správní poplatek za pořizování kopií úředních dokumentů. Změna se týká vícestránkových dokumentů, kde se snižuje poplatek za pořízení kopie druhé a každé další i započaté stránky ze současných 15,- Kč na 5,- Kč.

Vysoké správní poplatky za pořizování kopií úředních listin kritizoval už v létě loňského roku ombudsman Pavel Varvařovský a podal vládě podnět ke změně zákona. Ombudsman se ve své kritice opřel o analýzu Ministerstva vnitra, podle níž jednostranná kopie vychází na 1,50 Kč. Poukázal také na fakt, že pro potřeby zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nařízením vlády č. 173/2006 Sb. stanoveno, že sazby úhrad nákladů na poskytování informací jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. V současné době je tedy možné jednu stranu kopie téhož dokumentu pořídit na základě výše uvedeného nařízení vlády s přihlédnutím k analýze MV ČR za 1,50 Kč, ale také za desetinásobek, tedy za 15,- Kč podle zákona o správních poplatcích.
Senátem schválená novela sice tento rozpor neodstraňuje, ale cenu v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, výrazně snižuje. Výše správního poplatku za pořízení kopií úředních dokumentů má od druhé stránky klesnout ze současných patnácti na pět korun. Cena 15,- Kč za první stránku kopie zůstává beze změny. Do zákona se také vkládá možnost snížit nebo zcela upustit od vybrání tohoto poplatku, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.