Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodej zemědělské půdy a lesů cizincům

Poslanecká sněmovna v pátek schválila novelu devizového zákona č. 219/1995 Sb., kterou se vypouští omezení bránící v nákupu zemědělské půdy a lesů cizincům. Úprava zákona už ale byla pouze formálním krokem, protože 1. května 2011 skončilo přechodné období, které si Česká republika vyjednala před vstupem do Evropské unie. Od 1. května už se tedy i v ČR uplatňují unijní pravidla zaručující volný pohyb kapitálu, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve vztahu k třetím zemím.

Česká republika si před vstupem do EU vyjednala dvě přechodná období na prodej nemovitostí. Pětiletá výjimka pro nemovitosti určené k bydlení skončila už 1. 5. 2009 a sedmileté přechodné období týkající se zemědělské půdy a lesů uplynulo 1. 5. 2011. Přesné znění výjimky najdete v našem starším článku zde. Uplynutím přechodného období se stala neaplikovatelnými ustanovení českého devizového zákona, která nabývání tuzemských nemovitostí cizinci omezovala. Akt o podmínkách přistoupení České republiky k Evropské unii totiž schválil Parlament, a proto má podle Ústavy, stejně jako jiné mezinárodní smlouvy, přednost před českým zákonem. Dodatečné vypuštění § 17 ze zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, je tak pouhým krokem zajištění souladu české legislativy s unijním právem.
Krátká novela zákona byla přijata včetně jediného pozměňovacího návrhu, kterým byl den její účinnosti stanoven na den vyhlášení ve Sbírce zákonů. Podle původního návrhu měla novela vstoupit v platnost právě k 1. 5. 2011, poslanci však do tohoto termínu nestihli návrh projednat a přijmout, proto muselo dojít k drobné úpravě. Novela nyní putuje ke schválení do Senátu a následně k podpisu prezidentovi.
Ministerstvo zemědělství také připravilo další tři novely souvisejících zákonů, které mají zajistit přednostní právo nákupu zemědělské půdy těm, kteří na ni již nejméně tři roky hospodaří. Opatření by mělo zabránit spekulacím s pozemky. Vláda zatím projednání těchto změn odložila, aby zjistila, zda jsou plně v souladu s právem EU.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.