Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2017

Dne 11. listopadu 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017. Pro příští rok dojde ke zvýšení sazeb stravného u 15 převážně afrických zemí a do seznamu zemí také přibude Jižní Súdán. Z evropských zemí se stravné zvedá jen u Finska, u všech ostatních evropských států zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni jako letos.

Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin, poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice. Při použití letecké dopravy se za dobu přechodu státní hranice podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky.
Jestliže bylo zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se krátí. Za každé bezplatné jídlo se zahraniční stravné krátí o:
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby a
- 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.
Při zpracování vyhlášky se vychází z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ministerstvo zahraničních věcí při posouzení těchto podkladů navrhovalo zvýšit sazby zahraničního stravného pro příští rok téměř u všech zemí, Ministerstvo financí nakonec akceptovalo zvýšení sazby stravného pouze pro 15 zemí. Jedinou evropskou zemí, u níž se pro rok 2017 zvednou sazby stravného je Finsko. Dále se sazby zvyšují u jedné jihoamerické země (Ekvádor), u tří asijských zemí (Indie, Macao, Sýrie) a u deseti afrických zemí (Alžírsko, Benin, Džibuti, Gabon, Ghana, Kamerun, Niger, Rovníková Guinea, Středoafrická republika, Tunisko). U všech zemí se sazby zvyšují o nejnižší možnou částku, tedy o 5 euro nebo 5 amerických dolarů. Nově také do seznamu zemí přibude Jižní Súdán. Všechny změny zahraničního stravného jsou uvedeny v tabulce.

Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně):
ZeměStravné pro rok 2016Stravné pro rok 2017
Alžírsko40 EUR45 EUR
Belgie45 EUR45 EUR
Benin40 EUR45 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR
Čína45 EUR45 EUR
Džibuti45 EUR50 EUR
Ekvádor45 USD50 USD
Finsko45 EUR50 EUR
Francie45 EUR45 EUR
Gabon45 EUR50 EUR
Ghana45 EUR50 EUR
Indie40 EUR45 EUR
Itálie45 EUR45 EUR
Jižní Súdán---55 USD
Kamerun40 EUR45 EUR
Kanada50 USD50 USD
Lichtenštejnsko60 CHF60 CHF
Macao40 EUR45 EUR
Maďarsko35 EUR35 EUR
Německo45 EUR45 EUR
Niger40 EUR45 EUR
Polsko35 EUR35 EUR
Rakousko45 EUR45 EUR
Rovníková Guinea40 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR
Rusko45 EUR45 EUR
Slovensko35 EUR35 EUR
Spojené státy americké55 USD55 USD
Středoafrická republika45 USD50 USD
Sýrie35 EUR40 EUR
Španělsko40 EUR40 EUR
Tunisko40 EUR45 EUR
Velká Británie40 GBP40 GBP
Vietnam40 EUR40 EUR

Ostatní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 366/2016 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.