Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové povinné informace ve výročních zprávách firem

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kterou se některým velkým firmám ukládá nová povinnost uvádět ve svých výročních zprávách i nefinanční informace týkající se ochrany životního prostředí, respektování lidských práv, sociálních otázek nebo boje s korupcí. Poslanci a následně i senátoři novelu schválili beze změn tak, jak jim byla předložena. 20. prosince novelu podepsal prezident, účinnosti má nabýt od 1. ledna 2017.

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je reakcí na požadavky dané evropskou směrnicí č. 2014/95/EU, kterou se mění směrnice č. 2013/34/EU. Nová povinnost se bude týkat velkých firem, které jsou obchodními společnostmi a zároveň subjekty veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období. Pojem "subjekt veřejného zájmu" je v zákoně o účetnictví definován v § 1a, jde např. o banky, spořitelní a úvěrová družstva, pojišťovny, zajišťovny, penzijní společnosti, zdravotní pojišťovny a firmy s veřejně obchodovanými cennými papíry.
Tyto výše uvedené velké firmy budou muset podle novely od příštího roku ve svých výročních zprávách, případně v samostatných zprávách, informovat o přijatých opatřeních týkajících se otázek životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých, respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Zprávy budou muset podle novely obsahovat i popis výsledků, které tato opatření přinesla. Auditor pak bude ověřovat, zda firma tyto informace ve zprávě uvedla.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.