Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snížení DPH u novin a časopisů

Ve Sbírce zákonů byla tento týden publikována novela č. 33/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou č. 33/2017 Sb. se snižuje sazba DPH u novin a časopisů, a to přeřazením z dosavadní patnáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do sazby desetiprocentní. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 14. února 2017 a účinnosti nabude 1. března 2017.

Poslanecký návrh opoziční KSČM byl Sněmovně předložen již v září roku 2015 a vláda s ním tehdy vyslovila nesouhlas. Počátkem listopadu 2016 ale poslanci novelu projednali a nakonec pro ni zvedlo ruku 101 ze 135 přítomných poslanců. Novela č. 33/2017 Sb. byla navíc schválena ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy již v prvním čtení. Senátem pak novela prošla hladce, podpořili ji senátoři napříč politickým spektrem. 20. prosince 2016 novelu prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně s vysvětlením, že nevidí důvod pro zvýhodnění novin a časopisů a navíc s rozpočtovými dopady této novely nepočítá ani schválený státní rozpočet na rok 2017. Odůvodnění prezidentského veta najdete zde. Poslanci tedy 10. ledna 2017 hlasovali o novele znovu a prezidentské veto přehlasovali. Posunul se ale datum nabytí účinnosti novely, protože původně měla začít platit už od 1. ledna 2017. Ve Sbírce zákonů nakonec novela č. 33/2017 Sb. vyšla 14. února 2017 a podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 1. března 2017.

Stručnou novelou č. 33/2017 Sb. se položka "noviny a časopisy" přesouvá z přílohy 3 zákona o DPH do přílohy 3a, tedy ze seznamu zboží podléhajícího patnáctiprocentní sazbě do seznamu zboží, které je daněno 10 procenty. Definice novin se přitom neměnila, zůstala stejná jako ve stávajícím znění zákona č. 235/2004 Sb. (viz rámeček pod článkem). Schválení přesunu novin a časopisů z první snížené sazby DPH do druhé snížené sazby přivítala Unie vydavatelů.
Druhá snížená desetiprocentní sazba DPH se nyní vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií, od 1. března 2017 do ní přibudou také noviny a časopisy.
Novinami se pro účely zákona č. 235/2004 Sb. rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.