Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství

Poslanecká sněmovna na své schůzi 17. ledna 2017 znovu projednala novelu zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, kterou vrátil Senát se dvěma pozměňovacími návrhy. Novelu, která má především omezit falšování vína a potírat černý trh s vínem, přijali poslanci ve verzi navržené Senátem. Novela nyní bude předložena k podpisu prezidentovi republiky, účinnosti by měla nabýt prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) k novele zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství uvedl, že spotřebitelé si dnes kupují produkty, které už často ani nejsou vínem, proto je třeba přitvrdit a ztížit nebo nejlépe znemožnit falšovatelům vína jejich činnost. Díky pozměňovacím návrhům přijatým v Poslanecké sněmovně je ale novela nakonec výrazně tvrdší, než byl původní vládní návrh. Ministr Jurečka chtěl přesvědčit Senát, aby některá ustanovení zmírnil. Senátoři nakonec novelu skutečně vrátili do Sněmovny, ale jen se dvěma stručnými pozměňovacími návrhy, které se týkají prodloužení některých termínů.
Sudové víno se podle novely bude smět prodávat jen u výrobců nebo dovozců vína, nově ale bude výrobcem i ten, kdo si víno nechá vyrobit. A právě pro tento případ senátoři navrhli prodloužení lhůty, v níž by vinotéky, které se nezaregistrují jako výrobci či dovozci, ještě mohly prodávat sudové víno. Tato lhůta tak nebude půlroční, jak navrhovala Sněmovna, ale podle senátní verze bude prodloužena až do konce roku 2017. Dále senátoři prodloužili lhůtu, v níž mají být nahlášeny všechny provozovny s prodejem sudového vína, a to na šest měsíců od vstupu novely v platnost. V původním znění schváleném Poslaneckou sněmovnou byla tato lhůta jen 60 dní.
Prodejci neregistrovaní jako výrobci či dovozci budou muset používat výhradně znovu nenaplnitelné nádoby s jednorázovým uzávěrem, například lahve nebo bag-in-boxy. Novelou se také zcela zakazuje prodej vína z automatů.
Čeští vinaři jsou v současné době schopni pokrýt asi třetinu spotřeby vína v ČR, zbytek se musí dovážet. Novela proto pamatuje právě i na podmínky prodeje dováženého vína. Dovozci budou muset nově do 12 hodin nahlásit státu dovoz vína, které pak budou muset nechat deset dnů ve skladu, aby mohlo být zkontrolováno. Příkladem přísnosti v novele je opatření při dovozu vína v cisterně, které má být následně prodáváno jako sudové. Už při dovozu by podle novely mělo být do litru přesně rozepsáno, kde přesně, v kterých konkrétních vinotékách, bude víno prodáváno. To je ale v praxi jen velmi obtížně splnitelné.
Do zákona se nakonec nedostalo ustanovení nařizující uvedení země původu hroznů na hlavní etiketě, informace tak zřejmě bude i nadále uváděna na zadní etiketě. Na hrdle každé lahve ale bude povinně záklopka, označená trikolorou vlajky, tzv. logotypem, jehož přesnou podobu má určit prováděcí předpis. Tento logotyp jednoznačně určí původ vína.
Novelou se také zvyšují pokuty za porušení zákona, a to až desetinásobně, maximální pokuta tak nově dosáhne až 50 milionů korun. Zohledněna jsou nová evropská nařízení, která opět umožní další výsadbu vinic o rozloze cca 200 ha ročně.
Podle poslanců a senátorů, kteří se ve Sněmovně i v Senátu pokusili celý návrh zamítnout, novela zákona č. 321/2004 Sb. postihne zejména poctivé vinaře a vinotéky a povede ke zdražení sudového vína.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.