Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o platebním styku

Jedním z předpisů, který Senát schválil minulý týden na své 2. schůzi, je i novela zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Novela má mimo jiné přinést všem spotřebitelům možnost otevření základního platebního účtu v kterémkoli členském státě na území Evropské unie. Novela již byla doručena k podpisu prezidentovi a účinnosti má s výjimkou několika ustanovení nabýt prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle Ministerstva financí má novela posílit ochranu spotřebitelů na finančním trhu a zajistit jejich lepší informovanost. Banky budou mít nově povinnost v souladu s požadavky EU nabízet základní platební účet za přiměřenou cenu, a to v kterémkoliv státě Evropské unie a každému občanovi legálně pobývajícímu na území EU. Při změně účtu budou muset banky dodržovat jednotný postup a umožnit spotřebitelům porovnat ceny jednotlivých služeb. Při převodu účtu do jiné banky by pak klientům měly zůstat nastavené všechny jejich trvalé platební příkazy a inkasa. Při uzavření smlouvy s bankou obdrží spotřebitel standardizovaný dokument, v němž budou uvedeny všechny poplatky související s platebním účtem. Tím se také sjednotí terminologie sazebníků všech bank.
V Poslanecké sněmovně bylo na návrh rozpočtového výboru do novely vloženo ustanovení, které má usnadnit řešení sporů u karetních transakcí, a to v rámci standardního rozhodčího řízení. Podnikatele, kteří budou chtít přijímat platby kartami, bude muset banka výslovně upozornit, že mají nárok na uzavření rozhodčí doložky. Novinkou je také rozšíření pravomoci finančního arbitra, který bude smět nově rozhodovat i spory týkající se jiného než běžného účtu.
Novela je poměrně rozsáhlá a kromě zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, mění také některá související ustanovení v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.