Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Tvrdší tresty za podporu terorismu

Tento týden, konkrétně 1. února 2017, nabyla účinnosti novela č. 455/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Novela č. 455/2016 Sb. byla v Poslanecké sněmovně schválena ve zrychleném řízení již v prvním čtení a do trestního zákoníku mimo jiné zavádí nové samostatné trestné činy "financování terorismu", "podpora a propagace terorismu", "vyhrožování teroristickým trestným činem" a "účast na teroristické skupině".

Ministerstvo spravedlnosti požádalo Poslaneckou sněmovnu, aby novelu trestního zákoníku schválila zrychleně podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy již v prvním čtení. Důvodem byly požadavky mezinárodních organizací a hrozba, že při nezavedení tvrdých sankcí za podporu terorismu Finanční akční výbor vyzve 190 členských a přidružených států, aby posuzovaly finanční styky s ČR jako rizikové. To by znamenalo omezení nebo i blokaci mezinárodních obchodů českých firem.
Poslanci tedy novelu schválili v říjnu loňského roku, Senátem prošla v listopadu, v prosinci ji podepsal prezident a 29. prosince 2016 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 455/2016 Sb. Účinnosti pak novela č. 455/2016 Sb. nabyla prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. února 2017.
Novelou se zpřísňují tresty za činy týkající se terorismu a také se do zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zavádějí některé nové trestné činy. Díky novele č. 455/2016 Sb. přibudou k současnému trestnému činu "teroristický útok" nové skutkové podstaty "podpora a propagace terorismu", "financování terorismu", "vyhrožování teroristickým trestným činem" a "účast na teroristické skupině". Za finanční či materiální podporu teroristické skupiny nebo jejího člena bude nově hrozit až 12 let odnětí svobody a propadnutí majetku. Vyšší tresty také budou hrozit za stávající trestné činy loupeže, krádeže, zpronevěry, podvodu či vydírání, pokud budou spáchané s úmyslem umožnit nebo usnadnit teroristický trestný čin nebo financování terorismu. Za veřejné schvalování spáchaného teroristického útoku nebo za veřejné vychvalování jeho pachatele bude hrozit vězení na 3 až 12 let.
Kromě zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, se novelou č. 455/2016 Sb. mění i související ustanovení v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestním řádu, v zákoně č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákoně o zbraních, a v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.