Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu

Dne 1. března 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která vyšla ve Sbírce zákonů 29. prosince 2016 pod číslem 453/2016 Sb. Podle novely budou vratku spotřební daně z nafty dostávat i zemědělci v živočišné výrobě, rybníkáři a firmy hospodařící v lesích. Minulý týden byla k tomuto novelizovanému ustanovení pod číslem 38/2017 Sb. uveřejněna prováděcí vyhláška.

Na vratku spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě, tzv. zelenou naftu, dosud měli podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, nárok jen zemědělci podnikající v rostlinné výrobě. Tato daň se vrací ve výši 4,38 Kč za jeden litr nakoupených minerálních olejů. Novela zákona měla původně umožnit žádat o vratku spotřební daně také podnikům se živočišnou výrobou, a to ve stejné výši, jakou dostávají zemědělci hospodařící v rostlinné výrobě. Poslanci ale při projednávání novely ve Sněmovně přijali předpis v podobě komplexního pozměňovacího návrhu, který pro období od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 zavádí tři sazby daně podle tzv. intenzity živočišné výroby.
Novela č. 453/2016 Sb. tak ve své konečné podobě obsahuje tři různá znění paragrafu 57 podle začátku platnosti této části zákona. V prvním období od 1. března 2017 do 30. června 2017 by měly podniky hospodařící v živočišné výrobě dostávat vratku ve výši 90 procent spotřební daně a zemědělci v rostlinné výrobě vratku ve výši 40 procent daně. Od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 předpokládá návrh zákona vratky spotřební daně ve výši 40 %, 60 % a 90 % spotřební daně odstupňované podle intenzity chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. Čím více zvířat budou chovat zemědělci na jednotku plochy, tím větší vratku spotřební daně dostanou. Od 1. ledna 2019 by se měly vratky spotřební daně sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské prvovýrobě na 4,38 Kč za jeden litr nakoupených minerálních olejů. Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů je uveden ve vyhlášce č. 38/2017 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 14. února 2017.
V Poslanecké Sněmovně byly k návrhu zákona přijaty i tři pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely. První dva návrhy umožní žádat o vratku spotřební daně z motorové nafty od 1. července 2017 i poplatníkům, kteří hospodaří v lesích a v rybníkářství. Třetí návrh umožní fyzickým osobám žádat o vrácení daně do šesti měsíců ode dne, kdy mohly nárok uplatnit poprvé.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.