Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Zítra, tedy 1. června 2017, nabude účinnosti novela č. 456/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Díky novele budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu.

Novelou č. 456/2016 Sb. se kromě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, mění i další související zákony, jako zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
Podle dosavadní právní úpravy nebylo možné z informačního systému evidence obyvatel zjistit, zda je adresa místa trvalého pobytu občana vedená na adrese obecního nebo městského úřadu. Nově bude tato skutečnost vedena jako součást údaje o adrese místa trvalého pobytu a vyznačována do občanských průkazů, a to zapsáním poznámky „adresa úřadu“ k údaji o místě trvalého pobytu. Podle Ministerstva vnitra bylo v roce 2015 na radnicích přihlášeno přes 380 tisíc obyvatel, skutečných bezdomovců bylo přitom v celé ČR asi 70 tisíc. Na adresách úřadů často "papírově" mají sídlo lidé, kteří se skrývají před exekucemi, nebo ti, s nimiž pronajímatel nechce uzavřít nájemní smlouvu. Evidovány ale byly i více než 2 tisíce dětí, kterým rodiče zapsali adresu do sídla úřadu proto, aby měly nárok na místo v místní škole či školce.
Novela č. 456/2016 Sb. také změnila původní plán, podle kterého měl být údaj o adrese místa trvalého pobytu v občanských průkazech již od 1. ledna 2017 dobrovolný (o novele č. 424/2010 Sb. jsme v minulosti psali zde). Podle novelizovaného znění zákona údaj o adrese v občanských průkazech zůstává jako povinný. Zejména v soukromoprávních vztazích, kdy soukromé subjekty nemají možnost nahlížet do informačních systémů, je totiž občanský průkaz jediným osobním dokladem, kterým je možné prokázat adresu místa trvalého pobytu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.