Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Senát minulý týden v průběhu své 2. schůze schválil novelu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Díky novele budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení nabude novela účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novelou se kromě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, mění i další související zákony, jako zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
Podle stávající právní úpravy nelze z informačního systému evidence obyvatel zjistit, zda je adresa místa trvalého pobytu občana vedená na adrese obecního nebo městského úřadu. Nově by tato skutečnost měla být vedena jako součást údaje o adrese místa trvalého pobytu a vyznačována do občanských průkazů, a to zapsáním poznámky „adresa úřadu“ k údaji o místě trvalého pobytu. Podle Ministerstva vnitra bylo v loňském roce na radnicích přihlášeno přes 380 tisíc obyvatel, skutečných bezdomovců je přitom v celé ČR asi 70 tisíc. Na adresách úřadů často "papírově" mají sídlo lidé, kteří se skrývají před exekucemi, nebo ti, s nimiž pronajímatel nechce uzavřít nájemní smlouvu. Evidovány ale byly i více než 2 tisíce dětí, kterým rodiče zapsali adresu do sídla úřadu proto, aby měly nárok na místo v místní škole či školce.
Novela také mění původní plán, podle kterého měl být údaj o adrese místa trvalého pobytu v občanských průkazech již od 1. ledna 2017 dobrovolný (o novele č. 424/2010 Sb. jsme v minulosti psali zde). Podle schválené novely údaj o adrese v občanských průkazech zůstane jako povinný. Zejména v soukromoprávních vztazích, kdy soukromé subjekty nemají možnost nahlížet do informačních systémů, je totiž občanský průkaz jediným osobním dokladem, kterým je možné prokázat adresu místa trvalého pobytu. A právě z důvodu, aby původní novelizace příslušného ustanovení z roku 2010 nezačala k 1. 1. 2017 platit, schvalovali poslanci tuto změnu zrychleně již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Senátoři novelu bez problému odsouhlasili a nyní čeká už jen na podpis prezidenta republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.