Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registr distributorů pohonných hmot

Dne 21. 4. 2011 vstoupila v platnost novela č. 91/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Novela zavádí mimo jiné povinnou registraci pro obchodníky s pohonnými hmotami.

Podle nového § 4a zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, je každý distributor pohonných hmot povinen se před zahájením své činnosti zaregistrovat u místně příslušného celního úřadu. Distributoři, kteří již v současné době s pohonnými hmotami obchodují, jsou povinni se zaregistrovat do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tedy do 21. 5. 2011. Zároveň jsou distributoři pohonných hmot povinni do 10 dnů oznámit každou změnu údajů.
Všichni provozovatelé čerpacích stanic budou muset nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot, který vede Generální ředitelství cel v elektronické podobě. Registr je přístupný na stránkách celní správy zde.
Za porušení povinností zavádí zákon v § 9 pokuty, a to ve výši 5 milionů korun za nakoupení pohonných hmot od osoby nezapsané v registru a 3 miliony korun za neoznámení změn údajů nebo ukončení své činnosti.
Oznámení o zahájení činnosti podávají distributoři na formuláři, jehož vzor je uveden ve vyhlášce č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot. 
Místní příslušnost k celnímu úřadu se řídí sídlem podnikání v případě právnické osoby a bydlištěm v případě fyzické osoby. Seznam celních úřadů je uveden na adrese celní správy zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.