Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček: Výdajové paušály pro podnikatele

Začátkem září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2009 Sb. novela zákona o daních z příjmů, která výrazně zvyšuje výdajové paušály pro podnikatele. Janotův balíček překvapivě zrušuje toto ustanovení až od příštího roku.

Výdajové paušály využívají někteří podnikatelé místo toho, aby podrobně dokládali své výdaje. Při tomto způsobu uplatňování výdajů není nutné shromažďování a archivace dokladů o nákupech zboží a služeb, a to včetně přijatých faktur. Pouze se evidují zdanitelné příjmy a platby sociálního a zdravotního pojištění. Výdaje se vypočítají jako příslušná procenta z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
Předpis č. 289/2009 Sb. zvýšil od letošního roku výdajové paušály téměř pro všechny živnostníky. U řemeslníků se zvýšily na 80 procent, u ostatních činností na 60 procent. Stejné zůstaly pouze u zemědělských činností (80 %) a příjmů z pronájmu (30 %).  
Předpokládalo se, že v rámci úsporných opatření ministra Janoty se výdajové paušály vrátí na původní úroveň z roku 2008. Z přechodných ustanovení návrhu zákona však vyplývá, že pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, platí dosavadní právní předpisy. To znamená, že na letošní rok platí navýšené paušály obsažené v zákoně č. 289/2009 Sb. 
Janotův návrh, který by měl platit od příštího roku, vrací na původní úroveň 40 procent výdajové paušály u tzv. svobodných povolání a u příjmů z autorských práv. U živností řemeslných i ostatních živností zůstávají paušály pro příští rok stejné jako v roce letošním.

Podrobný přehled původních a nových výdajových paušálů:

 Činnost 
Výdajový paušál
pro rok 2008
(% z příjmů)
Výdajový paušál
pro rok 2009
(% z příjmů)
z. č. 289/2009 Sb.

Výdajový paušál
pro rok 2010
(% z příjmů)
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 80 %  80 %80 %
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
 60 % 80 %80 %
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných
 50 % 60 %60 %
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů
 40 % 60 %40 %
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

 40 %

 60 %

40 %
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

 40 %

 60 %

40 %
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 
40 %

 60 %

40 %
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

 40 %

 60 %

40 %
§ 9 odst. 1
příjmy z pronájmu
 30 % 30 %30 %

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.