Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil škrty ve stavebním spoření

Ústavní soud dnes vyhověl stížnosti poslanců ČSSD a rozhodl, že zákon č. 348/2010 Sb., kterým byla změněna právní úprava stavebního spoření, není v souladu s Ústavou ČR. Stejně jako před časem u balíčku škrtů v sociální oblasti, i v případě stavebního spoření vadilo Ústavnímu soudu přijetí zákona ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, aniž by pro takovýto postup byl dán důvod.

O změnách ve stavebním spoření, které přinesl dnešním rozsudkem zrušený zákon č. 348/2010 Sb., jsme psali zde. Novela měnila zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, a také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Státní podpora stavebního spoření je na účty všech účastníků připisována přibližně v dubnu a to zpětně za uplynulý kalendářní rok. Podle zrušené novely má podpora od letošního roku činit místo 15 % pouze 10 % z vloženého základu, maximálně však 2000 Kč místo současných 3000 Kč (případně 4500 Kč u starších smluv). Letošní podpora však bude vyplácena až příští rok, proto byla součástí novely také změna zákona o daních z příjmů. Díky nově vloženému odstavci v § 36 měla být na podporu za rok 2010, která je ale vyplácena letos, uvalena 50procentní srážková daň. Podpora za rok 2010 tak měla být vyplacena pouze v poloviční výši.

Ústavní soud zkonstatoval, že i v případě změn stavebního spoření došlo přijetím novely ve stavu legislativní nouze k porušení některých ústavních principů. Novelu č. 348/2010 Sb. proto k 31. 12. 2011 zrušil. Zvoleným termínem dal vládě čas na to, aby úsporná opatření prosadila znovu, ale řádným Ústavě odpovídajícím způsobem.
Na rozdíl od balíčku sociálních škrtů se ale u stavebního spoření Ústavní soud nezabýval pouze způsobem přijetí zákona, ale i jeho obsahem. A právě v části, kterou se zavádí mimořádná 50procentní srážková daň na příspěvek na stavební spoření za rok 2010, shledal soud rozpor s ústavní zásadou právní jistoty a legitimního očekávání. Ustanovení týkající se mimořádné daně na příspěvek za rok 2010 zrušil Ústavní soud pro nepřípustnou retroaktivitu ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Státní příspěvek na stavební spoření za rok 2010 bude tedy vyplacen v plné výši.
Procentní snížení státních příspěvků na maximálně 2000 Kč v dalších letech bude zřejmě platit, protože lze předpokládat, že vláda návrh prosadí znovu řádným způsobem.
Plné znění nálezu Ústavního soudu včetně odlišných stanovisek některých soudců najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.