Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Dovoz vedlejších živočišných produktů

Od 1. května 2011 bude možné do EU dovážet vedlejší živočišné produkty ze třetích zemí pouze ze závodů schválených pro obchodování s EU. Stejný systém je již dnes praktikován u dovozu produktů určených pro lidskou spotřebu. Nově bude třeba ověřit, zda je závod na aktuálním seznamu Evropské komise, i při dovozu takzvaných vedlejších živočišných produktů, což jsou například krmiva nebo trofeje.

Povinnost hlásit seznamy schválených zařízení a podniků ukládá třetím zemím nové nařízení č. 1069/2009/ES, o vedlejších produktech živočišného původu, a jeho prováděcí nařízení č. 142/2011/ES. Obě nařízení začala platit již 4. 3. 2011, ale protože do tohoto data nestihlo více zemí, včetně tradičních vývozců, nahlásit Evropské komisi seznam schválených zařízení a podniků, souhlasila Komise se zavedením přechodného období do konce dubna 2011. Třetí země musí seznamy schválených závodů hlásit Evropské komisi prostřednictvím systému TRACES (TRAde Control and Expert System), ještě do konce dubna ale budou pohraniční veterinární stanice přijímat i zásilky ze zařízení a podniků v tomto systému neuvedených.
Po 1. květnu 2011 si dovozci vedlejších živočišných produktů musí ověřit, zda příslušný podnik, se kterým třeba i dlouhodobě obchodují, je v systému TRACES registrován. Ověřit tuto skutečnost je možné např. na webových stránkách Státní veterinární správy ČR. Doposud svá taxidermická zařízení (zařízení pro preparování a vycpávání zvířat) nenahlásila např. Republika Jižní Afrika, která je právě tradičním vývozcem trofejí. Oproti tomu Čína, jako významný dovozce krmiv pro zvířata, již seznam schválených výrobců zveřejnila.
Pokud podnik na seznamu Evropské komise nebude ani po 1. květnu 2011, hrozí dovozci odmítnutí zásilky na pohraniční veterinární stanici. Pohraniční veterinární stanice jsou rozmístěny na vnějších hranicích EU, v ČR je pouze jediná v Praze Ruzyni.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.