Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Rychlejší platby výživného

Nařízení Rady Evropské unie č. 4/2009/ES, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, bylo sice přijato už v prosinci 2008, ale provádět se mezi členskými státy začalo minulý měsíc, přesněji 18. června 2011. O něco dříve, 6. dubna 2011, podepsala Evropská unie tzv. Haagskou úmluvu o vyživovací povinnosti, která zavádí celosvětový systém vymáhání výživného. Díky této Úmluvě budou s orgány v Evropě při vymáhání pohledávek výživného spolupracovat i instituce států, které k ní doposud přistoupily, tedy USA, Norska a Ukrajiny. Do budoucna se očekává, že po ukončení ratifikace mezi EU a USA svůj podpis připojí i další země včetně Japonska, Číny, Ruska, Austrálie, Kanady a Brazílie.

Výše uvedené nařízení č. 4/2009/ES řeší problém výživného uvnitř Evropské unie, zatímco Haagská úmluva o vyživovací povinnosti zavádí celosvětový systém vymáhání výživného na dítě a jiných druhů rodinného výživného. Vytvořením společného právního rámce mezi EU a zeměmi mimo unii již dlužníci nebudou moci unikat svým povinnostem pouhým odchodem z EU. Úřady všech zemí, které k Úmluvě přistoupí, budou totiž při vymáhání pohledávek spolupracovat. Úmluva navíc předpokládá bezplatnou právní pomoc v mezinárodních případech týkajících se výživného a měla by urychlit i systém vyhledávání skrývajících se dlužníků. Zejména dětem tak bude zajištěna ochrana i v případě, že se jeden rodič odstěhuje z EU.
Haagskou úmluvu již jménem EU podepsalo maďarské předsednictví, členské státy nyní musí přijmout rozhodnutí umožňující Evropské unii formálně tuto Úmluvu uzavřít. Úmluva začne platit v roce 2013. Haagský systém úmluv z roku 2007 obsahuje ještě Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Úmluvu o dohodách o soudní příslušnosti. Všechny Haagské úmluvy najdete ke stažení zde.
Dětem v EU přinese prospěch i nová právní úprava zavedená nařízením č. 4/2009/ES, které se začalo používat 18. června 2011. Výrazně usnadní a urychlí platby výživného a zajistí, že se rodič žijící v jiném státě EU nebude moci vyhýbat svým povinnostem. Ve většině případů bude rozhodnutí o výživném vydané v jedné zemi EU vykonatelné v jiné zemi bez zvláštního řízení. Nařízení také pevně stanoví pravidla upravující spolupráci mezi ústředními orgány pro poskytování podpory s ohledem na žaloby o výživné.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.