Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší soud vyčíslil odškodné za průtahy

Nejvyšší soud (NS) vydal 13. dubna 2011 stanovisko, kterým sjednotil judikaturu v otázce odškodnění za nepřiměřeně dlouhé průtahy při soudním nebo správním řízení. Přiměřená výše odškodného je podle NS v rozmezí 15.000 až 20.000 Kč za jeden rok průtahů s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednotlivých případů.

Cílem stanoviska k výkladu ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, je podle mluvčího soudu Petra Knötiga to, aby české soudy při rozhodování o nárocích na odškodnění nevycházely "z nereálných abstraktních částek". Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ti, jejichž případ soudy neúměrně protahují, by měli dostat odškodné ve výši patnáct až dvacet tisíc korun za jeden rok soudního nebo správního řízení. Vždy je ale nutné zohlednit individuální okolnosti případu, jako např. složitost řízení, chování poškozeného, postup příslušných orgánů a význam předmětu řízení pro poškozeného. Navíc není stanovena žádná konkrétní lhůta, jejíž uplynutí by automaticky znamenalo, že případ je neúměrně protahován. Soudy také budou muset i nadále přesně vysvětlovat, jak ke konkrétní výši odškodného dospěly.
Sjednocující stanovisko má pomoci především soudům, u kterých se řízení ohledně odškodnění objevují ojediněle. Soudy, které podobné případy řeší pravidelně, už nyní rozhodují přibližně v rozmezí stanoveném Nejvyšším soudem.
Nejvyšší soud ale důrazně upozornil, že důležitější než výše odškodnění je prevence průtahů řízení. Vyzval tedy ministerstvo spravedlnosti k vytvoření takových podmínek pro práci soudů a správních orgánů, aby ke zbytečným průtahům vůbec nedocházelo. Celé znění stanoviska Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.