Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

Minulý týden v pondělí 19. prosince 2016 podepsal prezident Miloš Zeman stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, díky které budou od 1. ledna 2017 osvobozeny od daně z příjmů výsluhové příspěvky, odbytné a příspěvky na bydlení vojáků z povolání a také výsluhové příspěvky příslušníků bezpečnostních sborů. Zdanění výsluhových náležitostí bylo zavedeno v rámci úsporných opatření od roku 2011. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů.

Novelou se ruší zdanění ve výši 15 % z výsluhových náležitostí a služebního příspěvku na bydlení u vojáků z povolání a z výsluhových nároků u příslušníků bezpečnostních sborů. Výsluhové náležitosti vojáků z povolání jsou upraveny v části osmé zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Do skupiny výsluhových náležitostí patří výsluhový příspěvek podle § 132 až § 137, odbytné podle § 138 a § 139, odchodné podle § 140 a také úmrtné podle § 141 zákona č. 221/1999 Sb. Služební příspěvek na bydlení upravuje § 61a téhož zákona.
U příslušníků bezpečnostních sborů jsou výsluhové náležitosti upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně mezi ně patří odchodné podle § 155 a § 156, výsluhový příspěvek podle § 157 až § 163 a úmrtné a příspěvek na pohřeb podle § 164 a 164a zákona č. 361/2003 Sb. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.
Od 1. 1. 2011 byla u některých výsluhových náležitostí zákonem č. 346/2010 Sb. zrušena výjimka, která je osvobozovala od daně z příjmů. Jednalo se o součást balíčku úsporných opatření, jejichž cílem bylo snížit schodek státního rozpočtu. Konkrétně bylo zrušeno osvobození od daně u výsluhového příspěvku a odbytného, které jsou poskytovány bývalým vojákům z povolání, a u výsluhového příspěvku pro bývalé příslušníky bezpečnostních sborů. Odchodné, úmrtné a příspěvky na pohřeb zůstaly od daně osvobozené.
Dále bylo od roku 2012 zrušeno daňové osvobození také pro příspěvky na bydlení, které podle § 61a zákona č. 221/1999 Sb. náleží příslušníkům Armády České republiky v aktivní službě, kteří nebydlí ve služebním bytě.
Prezidentem podepsaná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vrací zdanění výsluhových náležitostí do stavu před aplikací výše uvedených úsporných opatření. Výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání a výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů již nebudou běžnou, a tedy ani běžně zdaněnou, součástí příjmu za vykonanou službu, ale má se na ně pohlížet jako na specifickou sociální dávku. Z toho důvodu budou výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání a výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů od 1. 1. 2017 osvobozeny od daně z příjmu, stejně jako je tomu v případě ostatních výsluhových náležitostí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.