Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výměna poškozených bankovek a mincí

Již zítra, tedy 18. října 2016, nabude účinnosti novela č. 323/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterou se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Novela přináší také změnu zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, díky níž bude snazší vyměnit poškozené bankovky a mince. Např. popsanou nebo pomalovanou bankovku musí od zítřejšího dne přijmout k výměně každá banka, lidé v těchto případech už nebudou muset do České národní banky (ČNB).

Novela č. 323/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 3. října 2016 a účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 18. října 2016. Novelou se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a definitivně se ruší zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
V zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí se nově definují pojmy nestandardně poškozená bankovka a nestandardně poškozená mince (viz rámeček pod článkem). Mezi nestandardně poškozené již nebudou patřit např. bankovky popsané, pomalované nebo potištěné a také bankovky proděravělé nebo přetištěné jinak než v důsledku úředního znehodnocení. Za nestandardně poškozenou minci se již nebude pokládat proděravělá mince. Tato poškození se tedy budou pokládat za běžné poškození, přičemž běžně poškozené mince či bankovky lze vyměnit v každé bance. Nestandardně poškozená platidla se nevyměňují, o výjimkách a případném poskytnutí náhrady za nestandardně poškozenou minci nebo bankovku pak rozhoduje ČNB. A právě v případech pomalovaných nebo popsaných bankovek ČNB ve většině případů rozhodovala kladně a náhrada byla vyplácena, lidé však museli žádat v sídle ČNB v Praze nebo v pobočkách, které jsou jen v Hradci Králové, Brně a Ostravě. Nově budou takto poškozené bankovky vyměňovat na pobočkách všech bank. Mezi nestandardně poškozené bankovky se naopak nově zařazují takové, jejichž plocha je menší než 50 % - takovou bankovku už běžné banky nevymění.
Další změnou, kterou novela č. 323/2016 Sb. přináší, je, že neanonymní samoobslužná technická zařízení, která přijímají, vyměňují či vyplácejí tuzemské bankovky či tuzemské mince, tedy např. platební bankomaty nebo automatické pokladní systémy, budou muset nově odmítat podezřelé mince, zatímco podle dosavadní úpravy musely tyto mince zadržovat, což bylo technicky obtížně proveditelné.
Novela také zcela ruší zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, který se postupem času stal v českém právním řádu nadbytečnou normou. Část opatření z devizového zákona, která jsou nutná pro případná omezení platebních operací v období nouzového stavu, budou zapracována do zákona č. 240/2000 Sb., tzv. krizového zákona. Skutková podstata trestného činu ohrožení devizového hospodářství bude nově definována v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku.

Definice nestandardně poškozených bankovek a mincí
podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění platném od 18. října 2016:

Nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,
 1. která je ohořelá nebo zetlelá,
 2. která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li o nepatrné poškození nebránící dalšímu oběhu,
 3. která je poškozená hygienicky závadným materiálem,
 4. která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,
 5. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
 6. která se skládá z více než 2 částí,
 7. jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,
 8. jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo
 9. které chybí celý horní nebo spodní okraj.
Nestandardně poškozená je tuzemská mince,
 1. která je nastřižená,
 2. která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
 3. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
 4. jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, nebo
 5. jejíž tvar je deformovaný.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.