Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Průměrná mzda pro rok 2017

O nařízení vlády č. 325/2016 Sb. jsme již psali v souvislosti se zvýšením důchodů od 1. ledna 2017. V dnešním článku se zaměříme na čísla uvedená v § 1 tohoto nařízení vlády, z nichž lze vypočítat průměrnou mzdu, která se v roce 2017 použije pro výpočet několika dalších údajů. Průměrná mzda ovlivňuje např. minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

V § 1 nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017, jsou uvedeny dva potřebné údaje pro výpočet průměrné mzdy pro rok 2017. Jde o všeobecný vyměřovací základ za rok 2015, který činí 27 156 Kč, a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto vyměřovacího základu, který je 1,0396. Součinem těchto dvou čísel zaokrouhleným na celé koruny nahoru dostaneme výši průměrné mzdy pro rok 2017. Průměrná mzda pro rok 2017 tedy činí 27 156 x 1,0396 = 28 232 Kč. Oproti letošnímu roku naroste průměrná mzda o 1 226 Kč.
Údaj o průměrné mzdě ovlivňuje mimo jiné redukční hranice pro výpočet důchodů, výši minimálního a maximálního vyměřovacího základu a výši záloh na pojistné u OSVČ. Dále se od průměrné mzdy odvíjí výše měsíčního příjmu zakládajícího účast zaměstnanců na nemocenském pojištění nebo redukční hranice pro výpočet nemocenského.
Přestože se výše uvedené údaje dají vypočítat z hodnot zveřejněných v nařízení vlády č. 325/2016 Sb., většina z nich bude ještě samostatně zveřejněna v dalších sděleních Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení nebo jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Výpočtu konkrétních částek v jednotlivých oblastech sociálního a zdravotního pojištění se budeme věnovat v samostatných článcích.

Související článek:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.