Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registr přestupků spuštěn

V sobotu 1. října 2016 začala platit většina ustanovení novely č. 204/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Novela sice vyšla ve Sbírce zákonů již vloni v srpnu, její hlavní část, kterou se zavádí tzv. registr přestupků, ale nabyla účinnosti až nyní. Do nově spuštěného centrálního registru se budou zapisovat a pět let v něm uchovávat vybrané přestupky. Za opakované přestupky pak jejich pachatelům hrozí vyšší pokuty.

Nový registr měl v první den spuštění, tedy v sobotu 1. října 2016, technické problémy, které se ale podařilo odstranit během několika hodin. Centrální registr vybraných přestupků má pomoci v boji proti drobné kriminalitě. Registr přestupků funguje při Rejstříku trestů a zapisovat se do něj podle novely č. 204/2015 Sb. budou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže), veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu) a občanskému soužití (např. méně závažná ublížení na zdraví) a některé další přestupky. Do rejstříků mají přístup správní orgány projednávající přestupky (např. obce), orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství a v některých případech i Ministerstvo spravedlnosti a Kancelář prezidenta republiky. Občané původně vůbec neměli mít možnost požádat o opis z evidence vlastních přestupků a Ministerstvo vnitra i nyní upozorňuje, že evidence není určena pro občany. Přesto nakonec lidé na základě podané žádosti výpis se svými údaji z rejstříku dostanou.
Správní orgány budou mít nově přehled, zda se pachatel dopouští přestupku opakovaně, a za opakované přestupky budou moci udělit až o polovinu vyšší pokutu. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo ho spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Návrh, aby se opakovaný přestupek stal trestným činem, ale nakonec při projednávání novely ve Sněmovně neuspěl. Opakovaný záznam v rejstříku bude mít např. vliv na vydání povolení k vystavení zbrojního průkazu, případně bude i možné recidivistovi zbrojní průkaz odebrat. Novelou č. 204/2015 Sb. se také již od 1. října 2015 celkově zvýšily pokuty za přestupky. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.