Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček: Mateřská, nemocenské a ošetřovné

Schválený balíček úsporných opatření mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve třech důležitých bodech.

Nemocenské
Plánovaná změna se týká pojištěnců, kteří budou v dočasné pracovní neschopnosti déle než 30 dnů. Nyní byla výše nemocenského do 30. dne pracovní neschopnosti 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne trvání pracovní neschopnosti se zvedala na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne dokonce na 72 % denního vyměřovacího základu. Po úpravě zákona bude v roce 2010 výše nemocenského po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti činit 60 % denního vyměřovacího základu.

Mateřská
Pro vyplácení peněžité podpory v mateřství budou v roce 2010 platit stejné podmínky jako pro nemocenské. To znamená, že místo současných 70 % denního vyměřovacího základu budou maminky dostávat pouhých 60 %. Některým navíc klesne i denní vyměřovací základ, tedy částka, ze které se procentní výměra počítá. V současnosti se do výše první redukční hranice (ta je pro rok 2009 stanovena Sdělením MPSV č. 396/2008 Sb. na 786,- Kč) denní vyměřovací základ pro účely peněžité podpory v mateřství neupravoval. Pro rok 2010 se shodně s nemocenským bude i pro mateřskou počítat do první redukční hranice pouze s 90 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné
Pro ošetřovné platí stejné redukční hranice i procentní výměry jako pro nemocenské. Vyplácí se tedy 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ale na rozdíl od nemocenského se ošetřovné vyplácí už od prvního dne a maximálně po dobu 9 dnů, v případě osamělých zaměstnanců maximálně 16 dnů. V roce 2010 bude však i ošetřovné vypláceno až od čtvrtého dne. Bude tedy vypláceno maximálně po dobu 6 dnů a to od čtvrtého do devátého dne, v případě osamělých zaměstnanců po dobu 13 dnů od čtvrtého do šestnáctého dne. První tři dny nemoci dítěte tedy rodiče nedostanou nic. Částečnou výhodou zůstává, že zákon v tomto případě hovoří o dnech kalendářních, nikoliv jako v případě nemocenské o dnech, které by jinak pro zaměstnance byly pracovními.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.