Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS zrušil část zákona o elektronických komunikacích

Ústavní soud zrušil koncem března část zákona o elektronických komunikacích i jeho prováděcí vyhlášku. Telefonní operátoři a poskytovatelé internetu už nebudou muset uchovávat data o uskutečněné komunikaci a na vyžádání je předávat policii.

Návrh na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, podala skupina 51 poslanců zastoupená Markem Bendou (ODS). Podle navrhovatelů jsou tato ustanovení v rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože porušují práva na ochranu soukromého a rodinného života a ochranu listovního tajemství.
V současné době mají podle zákona telefonní operátoři a poskytovatelé internetového připojení povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o uskutečněných komunikacích a předávat je policii a zpravodajským službám. Jedná se údaje, které se týkají času a čísel volajícího a volaného, údaje o textových zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách webových stránek i využívání některých internetových služeb. Údaje, které se týkají obsahu zpráv, se uchovávat nesmí. Doba archivování údajů nesmí být kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců.
Ústavní soud návrhu poslanců vyhověl a odstavce 3 a 4 § 97 zákona o elektronických komunikacích i jeho prováděcí vyhlášku zrušil. Nález začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministerstvo vnitra označilo rozhodnutí soudu za nešťastné, policie tak prý přijde o efektivní nástroj pro odhalování pachatelů trestné činnosti.
Sporná ustanovení byla do zákona vložena novelou č. 247/2008 Sb., která do zákona transponovala části směrnice č. 2006/24/ES, tzv. směrnice o data retention, které dosud nebyly do zákona zapracovány nebo byly zapracovány jen částečně. Směrnice měla původně zajistit dostupnost údajů pro boj s terorismem, podle kritiků však vyšetřovatelé v České republice žádají o údaje zcela běžně, a to i v triviálních případech.
Text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.