Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lepší informace o kvalitě vody u přírodních koupališť

Třetím čtením prošla na poslední schůzi Sněmovny také novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, díky které by mělo být bezpečnější koupání ve volné přírodě. Lidé by nově měli získat dostatek informací o kvalitě vody na přírodních koupalištích.

Novela zavádí povinnost pro krajské hygienické stanice informovat veřejnost o jakosti vody na místech, kde se lidé často koupou ve volné přírodě. Stejná povinnost čeká i podnikatele, kteří různá přírodní koupaliště provozují. Pokud má koupaliště nějaké zařízení, jako např. pokladnu nebo vstupní bránu, budou na něm muset být viditelně umístěny informace o kvalitě vody. U vodních ploch bez jakéhokoliv vybavení bude nutná instalace informačních tabulí.
Provozovatel nebo krajská hygienická stanice budou muset monitorovat jakost vody ke koupání, a to zejména s ohledem na výskyt sinic, odpadů nebo makroskopických řas v rozsahu, který by mohl znamenat riziko pro zdraví koupajících se osob. Novela řeší pouze kvalitu koupání ve volné přírodě, oblast umělých koupališť a bazénů je legislativně dostatečně ošetřena a zůstává beze změny.
Návrh novely transponuje do českého právního řádu evropskou směrnici č. 2006/7/ES, o řízení jakosti vod ke koupání. Souladu s touto směrnicí mělo být dosaženo nejpozději 24. března 2008, to se však nepovedlo, protože příslušná ustanovení byla vždy součástí novel, které byly z jiných důvodů zamítnuty. Poslední pokus o transpozici směrnice proběhl na konci minulého volebního období a Poslanecká sněmovna ho již nestihla projednat. Evropská komise poté rozhodla o podání žaloby na Českou republiku k Soudnímu dvoru EU kvůli neplnění závazků vyplývajících z členství v EU. Právě z důvodu hrozící sankce ze strany EU je navrženo nabytí účinnosti zákona v době co nejkratší, tedy dnem jeho vyhlášení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.