Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o platebním styku

V pátek 27. května 2011 vyšla ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela č. 139/2011 Sb., která tímto dnem také vstoupila vplatnost. Kromě zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, mění ještě dalších 15 zákonů. Cílem novely je pomoci většímu rozvoji elektronických peněz především tím, že umožní jejich provozování více firmám. Změnil se také limit, do kterého lze provádět platby hotově, nově bude v zákoně vyjádřen v korunách, nikoliv v eurech.

Většímu rozvoji elektronických peněz má novela č. 139/2011 Sb. pomoci například tím, že umožní vznik tzv. hybridních institucí, tedy takových, pro které není vydávání elektronických peněz jedinou obchodní činností. Příkladem hybridních institucí jsou mobilní operátoři, jejichž předplacené karty mohou sloužit k platbám nejrůznějších služeb. Nově by mělo platit, že k poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz bude zapotřebí povolení pouze tehdy, pokud jsou tyto činnosti provozovány jako podnikání.
Zároveň se na 350 tisíc eur sníží potřebné základní jmění firem, které chtějí elektronické peníze provozovat. Dosud podle § 48 odst. 1 zákona o platebním styku počáteční kapitál instituce elektronických peněz musel činit alespoň částku odpovídající 1 milionu eur. Podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) se spotřebitel nemusí obávat, že by byl méně chráněn než dosud, jde pouze o vyjádření přístupu vlády vůči zbytečným regulacím.
Další změnou je novelizace zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti , kterou se nově definuje horní hranice, nad níž už není možné platit hotově, v korunách a nikoliv v eurech. Dosud tento limit činil 15 tisíc eur, což je při současném kursu eura v přepočtu asi 367 tisíc korun. Podle předkladatele tohoto návrhu vznikaly firmám zbytečné náklady tím, že musely neustále přepočítávat transakce z korun na eura, aby hlídaly dodržení limitu. Nově bude tedy hranice pro hotovostní platby přesně 350 tisíc korun.
Ke dni vstupu novely č. 139/2011 Sb. v platnost vydala Česká národní banka tyto tři související vyhlášky:
Vyhláška č. 140/2011 Sb.,o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
Vyhláška č. 141/2011 Sb.,o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Vyhláška č. 142/2011 Sb.,o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu
a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.