Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH zdraží zásilky ze zemí mimo EU

Novela č. 47/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byla Poslaneckou sněmovnou schválena již počátkem prosince roku 2010 a platit začne 1. dubna 2011. Jednou ze změn, které novela přináší, je snížení limitu pro osvobození od DPH u zásilek ze zemí mimo EU. Jde o poměrně razantní snížení, dosud bylo od DPH osvobozeno zboží až do hodnoty 150 EUR, nově bude nutné uhradit DPH za každou zásilku, jejíž hodnota přesáhne pouhých 22 EUR.

Snížením limitu pro osvobození od daně bude do zákona o DPH implementována evropská směrnice č. 2009/132/ES. Směrnice osvobozuje od daně dokonce jen zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 EUR, umožňuje ale členským státům zvednout limit až na maximálních 22 EUR. Podle novelizovaného § 71 zákona o DPH bude tedy v ČR od daně osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. Výjimku tvoří alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky, z nichž se DPH platí vždy. V případě zásilek neobchodní povahy, tedy určených pro vlastní potřebu, se pro tento účel do ceny zásilky nezapočítává poštovné. Ovšem v případě využití kurýrní služby je třeba započítat i cenu přepravy.
Až dosud bylo od placení DPH osvobozeno zasílání zboží do hodnoty 150 EUR, což je také zároveň limit pro osvobození od cla. Po vstupu novely č. 47/2011 Sb. v platnost, tak budou pro jednu zásilku existovat dva různé limity. Zatímco limit pro osvobození od DPH klesne na základě směrnice č. 2009/132/ES na 22 EUR, limit pro osvobození od cla zůstane podle nařízení č. 1186/2009/ES ve výši 150 EUR.
DPH a clo, spolu s dalšími poplatky, tvoří tzv. celní dluh, který je vyměřen při propuštění zásilky ze země mimo EU do volného oběhu. Clo je příjmem Evropské unie, zatímco DPH je příjmem státního rozpočtu ČR. Dosud jsou pod celním dohledem všechny zásilky s hodnotou nad 150 EUR, od 1. 4. 2011 budou díky novelizaci zákona o DPH pod kontrolou Celní správy zásilky už od 22 EUR. To mimo jiné znamená povinnost vyzvednout si zásilku na vyclívací poště, kde příjemce uhradí příslušnou částku DPH.
Ministerstvo financí v součinnosti s Generálním ředitelstvím cel vydalo v průběhu března tyto informace, které se mimo jiné týkají i problematiky snížení limitu pro osvobození od DPH na 22 EUR:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.