Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

V průběhu září vláda schválila zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb a také zvýšení služebních tarifů pro vojáky a navýšení platů policistům, hasičům a dalším zaměstnancům ve státní správě. Platy se navýší o 4 % od 1. listopadu 2016. Lékařům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví stoupnou platy o 10 %, ale až od 1. ledna 2017. Všechna nařízení vlády týkající se zvýšení platů již vyšla ve Sbírce zákonů.

Již 29. září 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Novelizujícím nařízením se k 1. listopadu 2016 zvyšují platy zaměstnanců veřejných služeb a správy podléhajícím zákoníku práce o 4 %. Zvýšení platů se promítne přímo do stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, součástí nařízení vlády č. 316/2016 Sb. tedy jsou nové tarifní tabulky. Stejným nařízením se také k 1. lednu 2017 zvedají o 10 % platy lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví. 21. září 2016 navíc za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky podepsal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s předsedou Rady Asociace krajů ČR Michalem Haškem (všichni ČSSD) prohlášení, které zdravotníkům v zařízeních zřizovaných kraji zajistí, že jejich mzdy budou zvýšeny stejně jako platy zdravotnických pracovníků ve státem zřizovaných zařízeních.
7. října 2016 pak bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 327/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Dnes, tedy 10. října 2016, byla vydána nařízení vlády č. 329/2016 Sb. a 330/2016 Sb., kterými se stanovují stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 a pro rok 2017. Tarifní platy vojáků, policistů, hasičů a všech dalších zaměstnanců ve státní správě se také zvýší o 4 % od 1. listopadu letošního roku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.