Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda již v září schválila zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak bude po zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda poprvé využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení důchodů tak vyšlo ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 325/2016 Sb., účinnosti nabude 1. ledna 2017.

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017, vyšlo ve Sbírce zákonů v pátek 7. října 2016. Podle tohoto nařízení vlády se základní výměra důchodu pro rok 2017 zvyšuje o 110 korun měsíčně na částku 2550 korun a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 %. Podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se základní výměra vyplácených důchodů zvyšuje tak, aby její výše činila 9 % průměrné mzdy. Procentní výměrou se pak zvýšení důchodů upraví tak, aby celkové zvýšení průměrného důchodu odpovídalo součtu růstu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy.
V předloňském roce byl ale růst cen a reálných mezd tak nízký, že se pro loňský rok k procentnímu zvýšení důchodů vůbec nepřistoupilo a základní výměra se zvedla o pouhých 40 korun. Vláda na minimální zvýšení důchodů zareagovala mimořádnou výplatou jednorázového příspěvku ve výši 1200 korun každému důchodci a zároveň připravila změnu zákona o důchodovém pojištění, která ji umožnila zvyšovat důchody i v případě, že nedojde k růstu cen a mezd. Novela č. 212/2016 Sb. přidala do § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nový odstavec, který dává vládě pravomoc zvýšit důchody svým nařízením v případě, že by zákonné zvýšení důchodu bylo nižší než 2,7 % jeho výše. Další podmínkou je, že v daném kalendářním roce, v němž se bude o zvýšení rozhodovat, nedojde ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu. Pak vláda může důchody zvýšit, a to maximálně tak, aby celkové zvýšení základní i procentní výměry nepřekročilo právě 2,7 % výše důchodu. Nyní tedy vláda tohoto nového ustanovení využila a důchody pro rok 2017 zvýšila nařízením č. 325/2016 Sb. o maximální možnou částku, tedy o 2,7 %, což bude v průměru činit 308 korun měsíčně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.