Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o oběhu bankovek a mincí

Třetím čtením prošel minulý týden ve Sněmovně vládní návrh zcela nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Jeho hlavním cílem je zavést do české legislativy ochranu bankovek a mincí jednotné evropské měny euro. Zákon řeší také např. výměnu poškozených tuzemských bankovek a mincí a zakazuje nazývat medaile a žetony mincemi. Pokud zákon projde Senátem a podepíše ho prezident, měl by platit od 1. července 2011.

Euro
Nový zákon upravuje nakládání s mincemi a bankovkami tak, aby příslušná ustanovení byla použitelná univerzálně nejen na českou měnu, ale též na bankovky a mince cizích měn včetně eura. To by v budoucnu mělo usnadnit přechod na euro.

Medaile a žetony
Návrh zákona zakazuje nabízet, prodávat, vyrábět i dovážet předměty, které si lidé mohou splést s platnými mincemi. Různé medaile, žetony nebo reklamní předměty také nesmí být označovány jako mince. Za porušení těchto pravidel bude jednotlivcům hrozit milionová pokuta, firmám pokuta až deset milionů korun.

Poškozená platidla
Zákon také upravuje postup při příjmu peněz, nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. Předloha rozlišuje běžně a nestandardně poškozené bankovky.
Běžně poškozené bankovky musí být celé, nebo se skládat z maximálně dvou celistvých kusů, které dohromady tvoří více než 50 % plochy a nepochybně patří k sobě. Za běžně poškozené bankovky bude vyplacena náhrada v plné výši. Bude-li předloženo 50 % nebo méně než 50 % bankovky, náhrada se neposkytuje.
Nestandardně poškozená bankovka je tuzemská bankovka, jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, tuzemská bankovka ohořelá nebo zetlelá, tuzemská bankovka, která je popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená biologickým nebo jiným materiálem, nejde-li o nepatrná poškození nebránící dalšímu oběhu, a tuzemská bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži a tuzemská bankovka skládající se z více než 2 částí.
Nestandardně poškozená mince je tuzemská mince, jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, její tvar je deformovaný, tuzemská mince nastřižená nebo proděravělá, tuzemská mince vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny, tuzemská mince, která je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou, a tuzemská mince poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži.
Za nestandardně poškozené mince nebo bankovky se nebude poskytovat žádná náhrada. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, souvisejících zejména se živelní pohromou či jinou událostí vážně postihující nebo ohrožující život či majetek, může Česká národní banka poskytnout náhradu. V případě platidel zabarvených nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, poskytne ČNB náhradu v plné výši pouze na základě potvrzení policie, že k poškození bankovek došlo při pokusu o jejich loupež, nebo naopak při neopatrné manipulaci s nástražným zařízením.
Nestandardně poškozené bankovky a mince přijímá pouze ČNB a banky, které je ČNB odevzdají. Běžně poškozené bankovky a mince musí podle návrhu nového zákona přijímat ČNB, banky a směnárníci, bez ohledu na to, zda jsou fyzickou či právnickou osobou. Ostatní fyzické osoby mohou poškozené bankovky odmítnout přijmout.
Česká národní banka bude podle nového zákona plnit funkce Národního střediska pro padělky, Národního střediska pro analýzu padělků bankovek a Národního střediska pro analýzu padělků mincí. Bude tedy zkoumat pravost podezřelých bankovek a mincí a vypracovávat k nim odborná vyjádření a uschovávat bankovky a mince, které jsou padělané nebo pozměněné.
Nový zákon nahradí některá stávající ustanovení v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a zruší vyhlášku č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, a vyhlášku č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.