Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o Policii ČR

Dalším předpisem, který minulý týden prošel třetím závěrečným čtením ve Sněmovně, je novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Novela mimo jiné dává Policii pravomoc zabavit a zničit nalezenou drogu i v případě, že jde o malé množství určené pouze pro vlastní potřebu.

Dosud může policie zabavit a zlikvidovat omamné a psychotropní látky pouze v případě, že se někdo jejich držením nebo výrobou dopouští trestného činu. Jedná -li se o držení drogy v množství menším než malém, jde pouze o přestupek a policie nemá právo drogu zabavit a zničit. Látku může pouze zajistit, s dotyčnou osobou sepsat protokol a věc předat správnímu orgánu. Teprve po skončení přestupkového řízení lze drogu odvézt do policejního skladu a nechat odborně zlikvidovat.
Podle schválené novely bude mít policie možnost projednat tento přestupek v blokovém řízení. Udělí tedy na místě pokutu a drogu zničí. Pokud pachatel přestupku odmítne látku vydat dobrovolně, budou mít policisté právo mu ji odejmout. Podle ministra vnitra využití blokového řízení výrazně zrychlí a zjednoduší řešení drogových deliktů. Množství menší než malé je přesně specifikováno v nařízení vlády č. 455/2009 Sb. pro rostliny a houby a v nařízení vlády č. 467/2009 Sb. pro chemické látky a směsi.
Novela také dává vojenské policii pravomoc pro pořizování odposlechů a obrazových záznamů pro vlastní potřeby. Dále předpis nově upravuje pravidla pro výměnu, uchovávání a likvidaci osobních dat a jejich předávání mezi Českou republikou a státy Evropské unie.
Novela nyní míří do Senátu, platit by měla patnáctým dnem po vyhlášení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.