Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Začala platit novela umožňující vznik nízkoemisních zón

Novelu č. 288/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, schválili poslanci již 25. března tohoto roku. Předpis mimo jiné umožní obcím zavést nízkoemisní zóny, do kterých nebudou smět při zhoršených smogových podmínkách vjíždět auta nesplňující emisní limity. Nová opatření se dotýkají hlavně starších vozů. Senát následně novelu zamítl pro nekoncepčnost návrhu, podle senátorů dává novela městům novou pravomoc v regulaci dopravy, ale neřeší důsledky pro obyvatele, kteří jezdí staršími vozy. Také prezident zákon nepodepsal a vrátil ho zpět Sněmovně. Ta ale veta Senátu i prezidenta přehlasovala a  předpis vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 288/2011 Sb. Platit začal patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, tedy dnes 19. října 2011.

Podle novely zákona č. 86/2002 Sb. získají radnice pravomoc vyhlásit ve městech zóny, do nichž při vyhlášené smogové situaci nebudou smět vjíždět automobily nesplňující emisní limity. Zónu bude možné vyhlásit pouze v případě překročení imisních limitů, mimo oblasti se špatným ovzduším bude možné vyhlásit zóny pouze v chráněných územích a lázeňských místech. Obce stanoví rozsah zóny nařízením minimálně 1 rok před jejich zřízením, po zavedení zóny může obec stanovit zvláštní podmínky provozu v případě vzniku smogové situace. Podmínkou pro vznik nízkoemisní zóny je existence objízdné trasy po silnici stejné nebo vyšší třídy. Začátek a konec nízkoemisní zóny bude označen novou svislou dopravní značkou.
Vjezd do nízkoemisní zóny bude povolen pouze vozidlům označeným emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie. Rozdělení do emisních kategorií bude upřesněno nařízením vlády. Plaketky v různých barvách se budou nalepovat na vnitřní stranu předního okna. Na dopravní značce označující zónu pak bude uvedeno, kterým kategoriím je vjezd povolen. Plaketky bude možné zakoupit na základě údajů zapsaných v technickém průkazu vozidla.
Nízkoemisní zóny se nebudou týkat vozidel záchranného systému, poštovních vozidel, popelářů, vozidel odstraňujících havárie plynu, elektřiny apod., vozidel veřejné linkové dopravy a dalších zvláštních vozidel. Výjimky budou smět obce udělit nemocným a postiženým osobám, vozidlům zásobování nebo v místě bydlícím rezidentům.
Drobnou kompenzací za komplikace způsobené řidičům zavedením nízkoemisních zón bude možnost jezdit při zhoršeném stavu ovzduší bez dálniční známky či mýtného na úsecích dálnic, které mají charakter obchvatu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.