Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček: Přídavky na děti

Přídavky na děti se podle zákona č. 326/2009 Sb. od 1. července 2009 zvyšují o 50 Kč měsíčně u všech věkových skupin dětí. Janotův balíček, který schválila v pátek sněmovna, je vrací od 1. ledna 2010 na původní výši.

Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, vyšel ve Sbírce zákonů 24. září 2009, změny zákonů v něm obsažených platí ale již od 1. 7. 2009. Proto se přídavek na dítě zvyšuje zpětně od července 2009. 
Ke stejnému datu se zvyšuje také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě. A to z 2,4 násobku částky životního minima rodiny na 2,5 násobek. 
Lidem, kteří už přídavek na děti pobírají, se dávka zvyšuje automaticky, aniž by o to museli žádat. Zpětně také dostanou od úřadu práce doplatek částky od 1. července. Lidé, kterým vznikl nárok na přídavek nově, budou muset o dávku požádat na předepsaném formuláři, který je dostupný na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Nárok na výplatu přídavku podle zákona § 54 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. To znamená, že o dávku lze požádat nejdéle za tři měsíce zpětně, za červenec tedy do konce října.
Janotův balíček vrací od 1. ledna 2010 přídavky na děti i hranici příjmu rozhodnou pro jejich nárok na původní výši. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. 

Přídavky na děti v roce 2009 a  2010 podle věku dítěte:

období      do 6 let       od 6 do 15 let   od 15 do 26 let 
od 1.1.2009
do 30.6.2009
z. č. 117/1995 Sb.
500610700
od 1.7.2009
do 31.12.2009
z. č. 117/1995 Sb.
550660750

od 1.1.2010
Janotův balíček
500610700

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.