Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sjednocení lhůt pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění

Třetím závěrečným čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který má sjednotit lhůty pro úhrady případných doplatků sociálního a zdravotního pojištění do jednoho termínu. Celý systém plateb se tím zpřehlední a zjednoduší.

V současné době musí podnikatelé rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší zdravotního pojištění splatit podle § 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok, tedy do 9. dubna.
Ovšem v případě pojistného na sociální zabezpečení je doplatek podle § 14a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok musí být podán příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tedy do 1. května. Doplatek na pojištění na sociální zabezpečení je pak splatný do 9. května.
Autor návrhu senátor Petr Pakosta řekl při představování novely poslancům, že zkoumal, proč existují dvě lhůty pro téměř stejnou povinnost, ale na nic nepřišel. Jediným důvodem je zřejmě to, že sociální a zdravotní pojistné spadá do působnosti dvou různých resortů. Novela mění § 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v tom smyslu, že odsouvá splatnost doplatku zdravotního pojistného také až na osmý den po podání přehledu o příjmech a výdajích. Rozdíly mezi zálohami a skutečnou výší zdravotního i sociálního pojistného budou tedy shodně splatné do 9. května. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je podle obou výše zmíněných zákonů posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Změnu ale OSVČ ocení až příští rok, protože novela bude platit až od 1. srpna 2011. Původně byla předložena s platností od 1. ledna 2011, případně od 1. března 2011, aby již platila v období podávání daňových přiznání za rok 2010, ale Sněmovna předlohu nestihla projednat včas.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.