Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ve Sbírce zákonů vyšla tento měsíc novela č. 370/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpis má odstranit problémy, které obcím přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích, a které se týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obce. Novelu č. 370/2016 Sb. přijala Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení, účinnosti nabude třicátým dnem po vyhlášení, tedy 14. prosince 2016.

Novela č. 370/2016 Sb., kterou Poslanecká sněmovna přijala 14. září 2016 podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení, je reakcí na neúmyslnou chybu v novele č. 268/2015 Sb., kterou byl naposledy změněn zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ve Sněmovně i v Senátu tak tento "opravující" předpis prošel zcela hladce. O novele č. 268/2015 Sb., která současný problematický stav způsobila, jsme psali v tomto článku. Chyba vznikla špatným přečíslováním odstavců při tvorbě senátního pozměňovacího návrhu, který následně poslanci přijali. Zákon o pozemních komunikacích tak v současném znění neumožňuje obcím podélné uložení vodovodního nebo kanalizačního řadu či podobných infrastruktur do tělesa jiných komunikací než místních. Obce ale protínají i silnice státní a krajské, a pokud mají být např. kanalizační systémy propojeny, nelze se těmto komunikacím vyššího řádu vyhnout. Novela č. 370/2016 Sb. tedy znovu umožní ukládat podélně infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obcí a příslušná ustanovení tak vrátí do podoby před přijetím novely č. 268/2015 Sb.
Dále novela č. 370/2016 Sb. upravuje současné pravidlo, podle kterého je speciálním stavebním úřadem každý obecní úřad v České republice. Nově by působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací měly vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Opět jde o návrat k předchozí praxi, protože se ukázalo, že obce I. a II. stupně nemají kvalifikované pracovníky, kteří mohou činit rozhodnutí na úrovni speciálního stavebního úřadu. Docházelo k tomu, že malé obce musely uzavírat smlouvy s obcemi s rozšířenou působností, což přinášelo další náklady.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.