Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lex Babiš: Novela vyšla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 14/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Související usnesení o přehlasování prezidentského veta Poslaneckou sněmovnou bylo publikováno pod č. 15/2017 Sb. Konečné znění novely je výsledkem dlouhé a ostré diskuze, která tentokrát probíhala i uvnitř vládní koalice. Novela č. 14/2017 Sb. zakazuje členům vlády a dalším funkcionářům vlastnit média. Společnosti, v nichž má člen vlády více než 25 %, se podle novely již nedostanou k dotacím, investičním pobídkám a veřejným zakázkám. Účinnosti novela č. 14/2017 Sb. nabude 1. září 2017, zákaz účasti v zadávacích řízeních a zákaz poskytnutí dotace ale začne platit už od 15. dne po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy již 9. února 2017.

Novela č. 14/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zavádí centrální evidenční místo, které bude spravováno Ministerstvem spravedlnosti a kam budou veřejní funkcionáři podávat oznámení o majetku. Evidence bude vedena elektronicky a první oznámení budou muset politici podat již při nástupu do funkce. Oznámení budou nově podávat i soudci a státní zástupci, tato oznámení ale bude spravovat Nejvyšší soud. Oznámení o majetku budou pro veřejné činitele veřejná, pro soudce a státní zástupce neveřejná. Novela také zvyšuje sankce za porušení zákona. Vznik elektronického registru majetkových oznámení byl důvodem pro odklad účinnosti novely. V původně navrhovaném termínu 1. ledna 2017, od kterého měla novela č. 14/2017 Sb. platit, by bylo spuštění registru nereálné, i kdyby se novelu do tohoto data podařilo schválit. Senátoři tedy účinnost zákona posunuli až na 1. září 2017.
V průběhu legislativního procesu se do novely č. 14/2017 Sb. dostala opatření, jejichž vznik inicioval souběh funkce ministra financí a podnikatelských aktivit Andreje Babiše (ANO), který je vlastníkem skupiny Agrofert, mediálního domu Mafra (MF Dnes, Lidové noviny), televizní stanice Óčko a rozhlasové stanice Impuls. V médiích se proto pro novelu vžilo označení "Lex Babiš". Nejpřísnější návrh, aby člen vlády nesměl být ovládající osobou žádné obchodní korporace, nakonec poslanci neschválili. Další návrhy omezující podnikání ministrů se ale do novely č. 14/2017 Sb. dostaly. Členové vlády, ale také senátoři, poslanci, zastupitelé různých úrovní a další veřejní funkcionáři nesmí podle novely být provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavateli periodického tisku ani společníky, členy nebo ovládajícími osobami právnických osob, které jsou provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavateli periodického tisku. Všechny takové činnosti budou muset ukončit do dvou měsíců od nástupu do funkce, případně budou muset společnost opustit, pokud tak neučiní, ztratí ve firmě hlasovací práva. Další významnou změnou, kterou novela č. 14/2017 Sb. přináší, je, že všechny společnosti, v nichž bude mít člen vlády více než čtvrtinový podíl, se nebudou smět ucházet o veřejné zakázky, dotace a investiční pobídky. Ustanovení týkající se zákazu účasti ve veřejných soutěžích a zákazu poskytování dotací nabude účinnosti již patnáctým dnem po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů, tedy 9. února 2017. I tato úprava platnosti byla součástí přijatého senátního pozměňovacího návrhu, který obsahoval také několik legislativně technických oprav.

Prezident republiky Miloš Zeman 19. prosince 2016, využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil novelu Poslanecké sněmovně. Podle prezidenta je novela v rozporu s Ústavou České republiky, konkrétně s Listinou základních práv a svobod. Podrobně prezident své veto zdůvodnil v dopise adresovaném předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi (ČSSD). Plný text dopisu najdete zde. Podle dřívějších prohlášení ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka se nyní, po přehlasování prezidentského veta Poslaneckou sněmovnou a vyhlášení novely č. 14/2017 Sb., prezident obrátí na Ústavní soud, aby definitivně rozhodl o případném nesouladu novely zákona o střetu zájmů s Ústavou České republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.