Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Evidence skutečných majitelů firem

Senát na své poslední schůzi minulý týden schválil novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela mimo jiné zřizuje rejstřík skutečných majitelů firem a svěřenských fondů, k němuž budou mít přístup např. soud, policie nebo zpravodajské služby. Účinnost novely je s několika výjimkami navržena od 1. ledna 2017.

Podle schválené novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povedou novou evidenci skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů rejstříkové soudy. Do evidence se budou zapisovat údaje o osobě, jako je datum narození nebo bydliště, a údaje o jejím vztahu k firmě, tedy např. o hlasovacích právech či jiných důvodech, které vysvětlí, proč je daná osoba skutečným majitelem firmy. Rejstřík tak bude obsahovat např. seznamy akcionářů nebo společenské smlouvy. Za skutečného majitele přitom bude pokládán každý, kdo může fakticky nebo právně vykonávat rozhodující vliv ve firmě nebo fondu. Povinnost doplňovat a aktualizovat údaje v rejstříku bude mít firma. Novela nabude účinnosti od 1. ledna 2017, přístup do rejstříku pak bude možný od roku 2018.
Díky údajům z rejstříku bude možné zjistit a ověřit totožnost skutečných majitelů, což uvítají zejména zadavatelé veřejných zakázek. Např. obce a města mají podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který začne platit od října letošního roku (psali jsme zde), povinnost před uzavřením smlouvy požadovat od vítězné firmy identifikační údaje všech osob, které jsou skutečnými majiteli. Díky novele zákona proti praní špinavých peněz budou zadavatelé od roku 2018 potřebné údaje zjišťovat přímo z nového rejstříku skutečných majitelů. Přístup do rejstříku by měl být možný po internetu. K rejstříku budou mít dále přístup soud, policie nebo zpravodajské služby, a to v souvislosti s vybranými trestnými činy, které souvisí s praním špinavých peněz nebo s terorismem. Výpis vlastních údajů bude dostupný i osobám zapsaným v rejstříku.
Novela také osamostatňuje Finanční analytický útvar (FAÚ), který nyní spadá pod Ministerstvo financí. Nově by FAÚ měl být nezávislý a počítá se také s nárůstem počtu jeho pracovníků o polovinu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.