Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Práce v rámci veřejné služby

Ve Sbírce zákonů vyšla tento týden novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela, jejíž původní návrh vzešel ze Senátu, finančně zvýhodní uchazeče o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Účinnosti novela č. 367/2016 Sb. nabude od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2017.

Novela č. 367/2016 Sb. se týká lidí, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než půl roku a přitom nevykonávají veřejnou službu ani žádné krátkodobé zaměstnání. Tito lidé nyní podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, pobírají částku jen na úrovni existenčního minima, novela jim ale umožní zvýšení této částky, pokud budou aktivní. Když uchazeč o zaměstnání odpracuje alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně, dostane navíc 40 % rozdílu mezi životním a existenčním minimem. Obě tyto částky jsou definované zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a pro rok 2016 činí pro jednotlivce existenční minimum 2200 korun a životní minimum 3410 korun měsíčně. S navýšením těchto částek pro rok 2017 se nepočítá.
Za nesplnění veřejné služby žádné sankce hrozit nebudou. Pokud bude mít uchazeč o zaměstnání při výkonu veřejné služby výdaje na dopravu, bude mu kompenzováno až 300 korun měsíčně. Krajské úřady práce pak budou obcím poskytovat až 1000 korun jako příspěvek na pracovní prostředky pro osoby, které budou vykonávat veřejnou službu. Při přidělování veřejné služby by úřady měly brát ohled na dosažené vzdělání a profesní praxi uchazeče.
Návrh poslankyně Zuzany Kailové (ČSSD), aby odměna za práci v rámci veřejné služby byla na úrovni minimální mzdy, přijat nebyl, k jeho schválení chyběl jediný hlas.
Novela č. 367/2016 Sb. také upravuje odůvodněné náklady na bydlení pro účely příspěvku na živobytí, do nichž se nově mají započítávat prokazatelně vynakládané výdaje, avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.